Úvod O společnosti Technické a výrobní údaje

Technické a výrobní údaje

Výroba vody

Královéhradecká provozní vyrábí a dodává pitnou vodu pro 162 179 obyvatel královéhradeckého regionu, zajišťuje zásobování obyvatelstva pitnou vodou zejména prostřednictvím Vodárenské soustavy východní Čechy (VSVČ) a několika dalších menších skupinových vodovodů.

Výroba, rozvod a dodávka pitné vody v roce 2015  
 Počet úpraven vod  6
 Počet vodojemů  30
 Délka vodovodní sítě  1302km
 Množství vyrobené vody  8 380tis.m3
 Voda vyrobená ve vlastních zdrojích  6 802tis.m3
 Voda fakturovaná  6 86ýtis.m3
 Počet poruch na vodovodní síti  339

Zdroje, které v rámci VSVČ Královéhradecká provozní, a.s. využívá jsou převážně zdroji podzemními s využívanou kapacitou 352l/s.

Výroba vody v roce 2015 z hlavních zdrojů   
ÚV Hradec Králové 1 491,5tis.m3
 Litá a Bědovice  4 855tis.m3
 Polická křídová pánev (VaK Náchod)  1 002tis.m3
 Úpravna vody Nový Bydžov a Chlumec n.Cidlinou  614,3tis.m3
 VaK Pardubice  575,8tis.m3

Odvádění a čištění odpadních vod

Královéhradecká provozní, a.s. provozuje 13 komunálních čistíren odpadních vod v majetku Vodovodů a kanalizací Hradec Králové a jednu v majetku města Chlumec nad Cidlinou (servisní smlouva).

Největší provozovanou čistírnou je ČOV Hradec Králové, kam jsou přiváděny odpadní vody z města Hradec Králové, Třebechovic a nejbližšího okolí. V roce 2010 byla dokončena rekonstrukce této čistírny.

Od dubna roku 2007 Královéhradecká provozní provozuje ČOV v Novém Bydžově, kterou VaK Hradec Králové nabyl do majetku. Svojí kapacitou se řadí za ČOV HK na druhé místo. Na této čistírně je čištěna odpadní voda z Nového Bydžova a okolí. V roce 2011 byla i tato čistírna rekonstruována.

 

Odvádění a čištění odpadních vod v roce 2015  
 Počet kanalizačních přípojek  20 579
 Počet čistíren odpadních vod  13
 Počet čerpacích stanic  81
 Délka kanalizační sítě (bez přípojek)  521km
 Množství vyčištěné odpadní vody  14 640tis.m3
 Počet poruch na kanalizaci  150
 Kanalizace čištěné speciální technikou  102,55km

 

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

841 11 12 13

601 273 273

Nový Bydžov - kontakt

495 490 320

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky