Úvod Média Tiskové zprávy Aby svět nebyl jen pro mladé

Aby svět nebyl jen pro mladé

Aby svět nebyl jen pro mladé

13. listopad 2015

SENIOŘI  POTŘEBUJÍ  PODPORU  
Nadační fond Veolia na to reaguje svým novým programem nazvaným Stále s úsměvem – Aktivně po celý život.

Postupně přichází do seniorského věku stále větší počet kvalifikovaných lidí, kteří ve svém profesním životě něco dokázali a zvládli i takové převratné změny, jež přinesla v posledních třiceti letech zejména oblast informačních technologií a mobilní komunikace.

Někdy se zdá, že tento svět patří jen mladým lidem. A to přesto, že stále roste podíl starších věkových skupin a prodlužuje se lidský věk.

Česká společnost své seniory podceňuje a mnohé jim dluží. Upozorňují na to odborníci a výzkumy ukazují, že ve srovnání s některými vyspělými zeměmi na tom nejsme zrovna lichotivě. V nejhorší situaci se nacházejí senioři opuštění, nemocní a bez aktivních zájmů. I ti ale celý život pracovali a na jeho sklonku by neměli dožívat v nedůstojných podmínkách.

SENIOŘI POTŘEBUJÍ PODPORU

Nadační fond Veolia na to reaguje svým novým programem nazvaným Stále s úsměvem – Aktivně po celý život. Zaměřen je na podporu pozitivního aktivního stárnutí a mezigeneračního soužití v komunitě, vytváření podmínek pro život seniorů v jejich domácím prostředí a na nové přístupy k tématu stárnutí populace a uspokojování potřeb a práv seniorů.

Od ledna 2015 probíhá pilotní fáze programu. Nadační fond v ní poskytuje granty na základě uzavřeného výběrového řízení, kdy přímo oslovuje vybrané organizace usilující o aktivizaci seniorů, jejich zapojení do komunitního života nebo podporující život seniorů v domácím prostředí.

Účast v programu byla nabídnuta nestátním neziskovým a příspěvkovým organizacím, ale i obcím a dokonce neformálním skupinám seniorů. Jedinou podmínkou je, že organizace působí v regionech, kde své služby dodávají společnosti skupiny Veolia. Ta chce být opravdu dobrým sousedem a partnerem pro místní lidi.

V rámci působení společnosti Královéhradecká provozní, a.s. se podařilo začít s dvěma projekty. Jeden moc hezký projekt s názvem SPOLEČNĚ! vzniká ve spolupráci s městem Smiřice a nabídne seniorům cyklus aktivit přispívajících k udržení a rozvoji jejich duševních i fyzických sil, např. tvořivé dílny, besedy, trénink paměti, koncert.

Druhý projekt vznikl ve spolupráci s Oblastní charitou Hradec Králové, která má s ošetřovatelskou a pečovatelskou službou seniorů obrovské zkušenosti. Cílem tohoto projektu je povzbudit a potěšit seniory prostřednictvím osobního setkávání, soutěžení, kulturních vystoupení, vytrhnout je ze všední každodennosti.

Správní rada Nadačního fondu Veolia rozhodla v tomto roce o podpoře prvních 14 projektů v celkové hodnotě přesahující 1 milion korun. Mezi nimi jsou jak profesionální organizace, tak i ryzí amatéři (nadšení senioři, kteří jako dobrovolníci organizují program pro své spoluobčany). Těm nadační fond poskytl kromě finanční podpory i potřebné rady a konzultace. Všechny podpořené projekty nadační fond během jejich realizace sleduje a dokumentuje a informace o nich průběžně zveřejňuje na svých stránkách www.nfveolia.cz.

„Prostřednictvím tohoto programu chceme v České republice pomáhat tomu, aby se seniorům u nás žilo lépe. Snažíme se být nápomocni lidem především v regionech, kde působí naše obchodní společnosti. Rozhodli jsme se proto podporovat projekty, které pomohou zlepšit přístup společnosti k seniorům a respektovat jejich potřeby,“ uvádí Eva Kučerová, místopředsedkyně Správní rady Nadačního fondu Veolia a ředitelka komunikace a externích vztahů Veolia pro střední a východní Evropu.

Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Omezení provozu

Zákaznické centra společnosti jsou až do odvolání uzavřena. Děkujeme za pochopení!

 

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

 

Nový Bydžov - kontakt

495 490 320

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky