Úvod Média Tiskové zprávy Cena vody na rok 2022

Cena vody na rok 2022

Cena vody na rok 2022

30. listopad 2021

Oznámení o ceně podle smluvních podmínek dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod Královéhradecké provozní, a.s. pro rok 2022.

Cena vodného a stočného se v Hradci Králové a okolí zvýší v průměru jen o čtyři procenta

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (VAK HK) bude pokračovat i v roce 2022 v účtování služeb svým odběratelům za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod ve formě dvousložkové ceny. Představenstvo společnosti stanovilo cenu pohyblivé složky vodného a stočného od 1. ledna 2022 na 93,67 Kč/m3 včetně 10% daně z přidané hodnoty. Celkové navýšení ceny služeb za dodávku pitné vody a odkanalizování tak činí v průměru 4 % oproti cenám roku 2021.

Uvedené zdražení například pro čtyřčlennou domácnost žijící v rodinném domě, která platí vodné i stočné, znamená celkové navýšení ceny těchto služeb v průměru o 126 Kč na osobu ročně. „Důvodem navýšení ceny je zejména nárůst hodnoty vodárenského infrastrukturního majetku společnosti VAK HK, který souvisí s rozvojem vodovodů a kanalizací v našem regionu. Zvyšuje se tím i potřeba finančních zdrojů na jeho řádnou obnovu, opravy a provoz,“ uvedl Jiří Šolc, ředitel společnosti VAK HK. Dodal, že tato potřeba se v nejbližších letech týká zejména propojení a zvyšování kapacity zdrojů vody na vodárenské soustavě, která propojuje celé východní Čechy a je tak významným prvkem v zásobování obyvatelstva celého regionu i v době hrozícího sucha. V kalkulaci ceny vody hrají roli také zvýšené provozní náklady související s investicí do nového způsobu úpravy kalů čistíren odpadních vod v důsledku změny legislativy.

Společnost VAK HK investovala od roku 2006 do obnovy a rozvoje svého vodárenského majetku přes 3,3 miliardy korun. K tomu využila zdrojů získaných z vodného a stočného, dotací od Ministerstva zemědělství ČR, bezúročných státních půjček a státem dotovaných komerčních úvěrů, předplaceného nájemného a dividend od provozovatele Královéhradecké provozní, a.s. (KHP). Hlavním zdrojem příjmů společnosti je nájemné z pronájmu vodárenského infrastrukturního majetku. Jeho výše vzrostla od roku 2006 ze 144 mil. na 284,06 milionů korun pro rok 2022.

Velmi dobrý současný stav vodárenského majetku, sítí a technologií společnosti a jejich propojení v rámci Východočeské vodárenské soustavy umožňují konstantní dodávky kvalitních vodárenských služeb spotřebitelům v regionu Hradce Králové, a to bez předpokladu výrazného nárůstu ceny vodného a stočného v nejbližších letech. Významnou měrou k této skutečnosti přispívají dotace Ministerstva zemědělství ČR ve výši 150 mil. Kč, které se podařilo společnosti VAK HK získat pro investice v letech 2022 – 2023 ke zmírnění následků sucha.

Městy a obcemi vlastněný VAK HK je majitelem vodárenských a kanalizačních sítí, zabývá se hlavně investicemi do tohoto majetku a schvaluje ceny vody. Provoz sítí, včetně fakturací klientům, zajišťuje společnost KHP ze skupiny francouzské Veolie. Společnost VAK HK je 34% vlastníkem KHP.

 

Další informace:

Ing. Pavel Loskot, technicko-provozní náměstek,

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

tel.: 491 512 740, e-mail: pavel.loskot@vakhk.cz

Uzavření Zákaznického centra od 18.1.2022

vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace výskytu COVID-19 

od 18. 1. 2022 až do odvolání bude Zákaznické centrum v Hradci Králové preventivně UZAVŘENO pro osobní kontakt se zákazníky.

 

  • Všechny své služby poskytuje i nadále v bezkontaktním režimu.
  • Uzavřeny budou i pokladny a nebude přijímána žádná hotovost.
  • Platby je nutné realizovat jen v bezkontaktním režimu.

Na webových stránkách www.khp.cz jsou k dispozici potřebné formuláře a kontakty.

 

K vyřízení Vašich požadavků využijte, prosím, zákaznické linky 841 11 12 13 a 601 273 273 nebo email info@khp.cz.

 

Případně Vaše požadavky zasílejte poštou na adresu Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové.

 

Děkujeme za pochopení!

 

Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

 

Nový Bydžov - kontakt

495 490 320

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky