Úvod Média Tiskové zprávy Cena vody na rok 2023

Cena vody na rok 2023

Cena vody na rok 2023

28. listopad 2022

Oznámení o ceně podle smluvních podmínek dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod Královéhradecké provozní, a.s. pro rok 2023.

Vodné a stočné v Hradci Králové a okolí v roce 2023

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (VAK HK) oznámila svým odběratelům cenu za dodávky pitné a užitkové vody a za odvádění odpadních vod pro rok 2023. Představenstvo společnosti stanovilo cenu pohyblivé složky vodného a stočného od 1. 1. 2023 na 113,41 Kč/m3 včetně 10% sazby DPH.

Cena dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod v okrese Hradec Králové se od roku 2008 skládá z tzv. pohyblivé a pevné složky. Pohyblivá složka ceny pro vodné a stočné tak vzroste od ledna 2023 oproti roku 2022 o 19,74 Kč za m3. Zvýší se i cena pevné složky, která je stanovena podle velikosti vodoměru. Například odběratel v rodinném domku zaplatí ročně v pevné složce 2 380,- Kč místo dosavadních 1 968,- Kč. Celkové navýšení ceny služeb za dodávku pitné vody a odkanalizování tak činí v průměru 21,05 % vč. DPH oproti cenám loňského roku.

„Zásadním důvodem navýšení ceny pro rok 2023 oproti minulým letům jsou především výrazné vnější vlivy způsobené zvýšením cen energií, ale i dalších komodit (chemikálie, voda předaná, materiál na opravy a další), a to v řádech desítek až stovek procent. Ve stočném byl objem snížen o 350 tis. m³
z důvodu dlouhodobého snížení dešťových srážek a také z důvodu  zaznamenaného snižování spotřeby vody, pravděpodobně z úsporných důvodů,“ uvedl Jiří Šolc, ředitel společnosti VAK HK.

I přes toto skokové zvýšení ceny vodného a stočného je vliv na výdaje domácností nízký.
„Například pro čtyřčlennou domácnost žijící v rodinném domě, která platí vodné i stočné, vzrostou měsíční výdaje za vodné a stočné v průměru o 56,60 korun na osobu, což je zhruba 10x méně v porovnání s navýšením měsíčních nákladů na elektrickou energii,“ vysvětlil Jiří Šolc.

Při průměrné spotřebě 80 litrů na osobu a den zaplatí za rok 2023 čtyřčlenná rodina na Královéhradecku žijící v rodinném domku za vodné i stočné kolem 15 626,- Kč s přepočtem
133,80 Kč za 1 m3 na osobu oproti necelým 13 tis. Kč v roce loňském.

Nastavený trend obnovy vodárenské infrastruktury ve vlastnictví VAK HK bude dále pokračovat, a to bez výrazného vlivu na navýšení ceny vodného a stočného v roce 2023. Významnou měrou k této skutečnosti přispívají dotace Ministerstva zemědělství ČR ve výši 207 mil. Kč, které se podařilo společnosti získat pro investice v letech 2022 – 2023 ke zmírnění následků sucha a zvýšení zabezpečenosti v zásobování pitnou vodou.

Společnost VAK HK investovala od roku 2006 do obnovy a rozvoje svého vodárenského majetku již přes 3,6 miliardy korun. K tomu využila zdrojů získaných z vodného a stočného, dotací od Ministerstva zemědělství ČR, bezúročných státních půjček a státem dotovaných komerčních úvěrů, zápůjček od obcí  a nájemného z pronájmu vodárenského infrastrukturního majetku od provozovatele Královéhradecké provozní, a.s. Výše tohoto nájemného určená na investice vzrostla od roku 2006 ze 144 mil.
na 236 milionů korun pro rok 2023.

  

Ing. Pavel Loskot

technicko-provozní náměstek

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

tel.: 491 512 740

e-mail: pavel.loskot@vakhk.cz

Hradec Králové 28.11.2022

Vánoční otevírací doba 2022:       recepce a pokladna

Vážení zákazníci,

dovolujeme si vás upozornit na změnu provozní doby v období vánočních a novoročních svátků:

 

RECEPCE a POKLADNA:

23.12. 7.00 – 11.00
27.12. 7.00 – 15.00
28.12. 7.00 – 15.00
29.12. 7.00 – 15.00
30.12. 7.00 – 11.00

ZÁKAZNICKÝ ÚTVAR:

23.12. 8.00 – 11.00
27.12. 8.00 – 14.00
28.12. 8.00 – 15.00
29.12. zavřeno
30.12. 8.00 – 11.00
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky