Úvod O společnosti Technické a výrobní údaje

Technické a výrobní údaje

Výroba vody

Královéhradecká provozní vyrábí a dodává pitnou vodu pro 168 340 obyvatel královéhradeckého regionu, zajišťuje zásobování obyvatelstva pitnou vodou zejména prostřednictvím Vodárenské soustavy východní Čechy (VSVČ) a několika dalších menších skupinových vodovodů.

Výroba, rozvod a dodávka pitné vody v roce 2019  
 Počet úpraven vod  6
 Počet vodojemů  30
 Délka vodovodní sítě  1340 km
 Množství vyrobené vody  8 390 tis.m3
 Voda vyrobená ve vlastních zdrojích  7 279 tis.m3
 Voda fakturovaná  7 265 tis.m3
 Počet poruch na vodovodní síti  261

Zdroje, které v rámci VSVČ Královéhradecká provozní, a.s. využívá jsou převážně zdroji podzemními s využívanou kapacitou 352l/s.

Výroba vody v roce 2019 z hlavních zdrojů   
ÚV Hradec Králové  2 355tis.m3
 Litá a Bědovice  4 364tis.m3
 Polická křídová pánev (VaK Náchod)  1 201tis.m3
 Úpravna vody Nový Bydžov a Chlumec n.Cidlinou  553tis.m3
 VaK Pardubice  300tis.m3

Odvádění a čištění odpadních vod

Královéhradecká provozní, a.s. provozuje 13 komunálních čistíren odpadních vod v majetku Vodovodů a kanalizací Hradec Králové a jednu v majetku města Chlumec nad Cidlinou (servisní smlouva).

Největší provozovanou čistírnou je ČOV Hradec Králové, kam jsou přiváděny odpadní vody z města Hradec Králové, Třebechovic a nejbližšího okolí. V roce 2010 byla dokončena rekonstrukce této čistírny.

Od dubna roku 2007 Královéhradecká provozní provozuje ČOV v Novém Bydžově, kterou VaK Hradec Králové nabyl do majetku. Svojí kapacitou se řadí za ČOV HK na druhé místo. Na této čistírně je čištěna odpadní voda z Nového Bydžova a okolí. V roce 2011 byla i tato čistírna rekonstruována.

 

Odvádění a čištění odpadních vod v roce 2019  
 Počet kanalizačních přípojek  21 210
 Počet čistíren odpadních vod  13
 Počet čerpacích stanic  102
 Délka kanalizační sítě (bez přípojek)  556km
 Množství vyčištěné odpadní vody  14 548tis.m3
 Počet poruch na kanalizaci  52
 Kanalizace čištěné speciální technikou  135km

 

Otevírací doba zákaznického centra

pondělí

8 - 17
úterý 8 -14
středa 8 - 17
čtvrtek zavřeno
pátek 8 - 11
 
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky