Úvod O společnosti Technické a výrobní údaje

Technické a výrobní údaje

Výroba vody

Královéhradecká provozní vyrábí a dodává pitnou vodu pro 165 305 obyvatel královéhradeckého regionu, zajišťuje zásobování obyvatelstva pitnou vodou zejména prostřednictvím Vodárenské soustavy východní Čechy (VSVČ) a několika dalších menších skupinových vodovodů.

Výroba, rozvod a dodávka pitné vody v roce 2018  
 Počet úpraven vod  6
 Počet vodojemů  30
 Délka vodovodní sítě  1332 km
 Množství vyrobené vody  8 329 tis.m3
 Voda vyrobená ve vlastních zdrojích  7 161 tis.m3
 Voda fakturovaná  7 005 tis.m3
 Počet poruch na vodovodní síti  283

Zdroje, které v rámci VSVČ Královéhradecká provozní, a.s. využívá jsou převážně zdroji podzemními s využívanou kapacitou 352l/s.

Výroba vody v roce 2018 z hlavních zdrojů   
ÚV Hradec Králové  2 239tis.m3
 Litá a Bědovice  4 297tis.m3
 Polická křídová pánev (VaK Náchod)  1 209tis.m3
 Úpravna vody Nový Bydžov a Chlumec n.Cidlinou  618tis.m3
 VaK Pardubice  105tis.m3

Odvádění a čištění odpadních vod

Královéhradecká provozní, a.s. provozuje 13 komunálních čistíren odpadních vod v majetku Vodovodů a kanalizací Hradec Králové a jednu v majetku města Chlumec nad Cidlinou (servisní smlouva).

Největší provozovanou čistírnou je ČOV Hradec Králové, kam jsou přiváděny odpadní vody z města Hradec Králové, Třebechovic a nejbližšího okolí. V roce 2010 byla dokončena rekonstrukce této čistírny.

Od dubna roku 2007 Královéhradecká provozní provozuje ČOV v Novém Bydžově, kterou VaK Hradec Králové nabyl do majetku. Svojí kapacitou se řadí za ČOV HK na druhé místo. Na této čistírně je čištěna odpadní voda z Nového Bydžova a okolí. V roce 2011 byla i tato čistírna rekonstruována.

 

Odvádění a čištění odpadních vod v roce 2018  
 Počet kanalizačních přípojek  21 030
 Počet čistíren odpadních vod  13
 Počet čerpacích stanic  93
 Délka kanalizační sítě (bez přípojek)  543km
 Množství vyčištěné odpadní vody  13 940tis.m3
 Počet poruch na kanalizaci  49
 Kanalizace čištěné speciální technikou  174km

 

Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Jednoduchým vyplněním formuláře si o něj můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

841 11 12 13

601 273 273

Nový Bydžov - kontakt

495 490 320

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky