Úvod Vše o vodě Často kladené dotazy

Často kladené dotazy

Zde naleznete odpovědi na otázky, které Vás nejvíce zajímají, na které se nás nejčastěji ptáte.

Pokud byste však na Vaši otázku nenašli odpověď, zeptejte se nás prostřednictvím jednoduchého formuláře.

 

 

Zasílání faktur elektronickou poštou

14. březen 2013

Zasílání faktur elektronickou poštou

Co je to vodné a stočné ? Kdy na něj vzniká právo ?

Co je to vodné a stočné ? Kdy na něj vzniká právo ?

10. říjen 2012

Vodné je úplatou za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním.
Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem, a není-li vodoměr, vtokem vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby, popřípadě do uzávěru hydrantu nebo výtokového stojanu.

Jak se tvoří cena ?

Jak se tvoří cena ?

10. říjen 2012

Cena vodného a stočného je podle Cenového věstníku vydávaného Ministerstvem finance ČR zařazena mezi tzv. věcně usměrňované ceny.
To znamená, že do ceny vodného a stočného je provozovatel oprávněn promítnout jen oprávněné náklady a přiměřený zisk.

Může kvalitu vody ovlivnit i stav potrubí?

Může kvalitu vody ovlivnit i stav potrubí?

2. říjen 2012

 
Ano. Je to hlavně stav potrubí, který může na cestě ke spotřebiteli kvalitu vody ovlivnit.
Může docházet k ovlivnění barvy vody, kterou ovlivňují železité sedimenty. Tyto usazeniny se uvolňují při zvýšených průtocích v potrubí, tzn. například v případě havárií, ale třeba i v případě rychlého plnění bazénu některého z vašich sousedů.

Co je dvousložková cena ?

Co je dvousložková cena ?

2. říjen 2012

Dvousložková cena je nepřesné označení pro dvousložkovou formu úhrady dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod (vodného a stočného). Dvousložková forma vodného a stočného obsahuje pohyblivou a pevnou složku.
Pevná složka vodného (resp. stočného) je nezávislá na množství odebrané vody.
Závisí na velikosti vodoměru, kterým je odběrné místo osazeno, a na době za kterou se vyúčtování vodného a stočného provádí.

Jaká voda se používá pro výrobu pitné vody pro Hradec Králové?

Jaká voda se používá pro výrobu pitné vody pro Hradec Králové?

2. říjen 2012

Pro region Hradec Králové jsou využívány podzemní zdroje pitné vody z několika lokalit – jedná se zejména o podzemní zdroje Litá, Třebechovice, Nový Bydžov, Třesice a Písek.
Část pitné vody je také nakupována z regionu Náchod a Pardubice – prostřednictvím Východočeské vodárenské soustavy. I tato voda je vodou z podzemních zdrojů.

Účet pro zákaznický internet

Účet pro zákaznický internet

26. září 2012

Jak zjistím účet pro vstup do Zákaznického Internetu ?
Pro vstup do zákaznického internetu: účet = e-mail uvedený při registraci.
Variabilní symbol je číslo poslední faktury vyúčtování spotřeby (nikoliv zálohy)

Jaká je tvrdost vody v Hradci Králové?

Jaká je tvrdost vody v Hradci Králové?

19. září 2012

Tvrdost vody v Hradci Králové se řádí do kategorie tvrdá až velmi tvrdá. Tvrdost vody v regionu Hradce Králové se dá řadit do kategorie tvrdá až velmi tvrdá voda – je to dáno zejména zdrojem pitné vody – jedná se ve většině případů o kvalitní podzemní vodu, která je bohatá na minerály včetně vápníku a hořčíku.

Je vhodná pro přípravu kojenecké stravy?

Je vhodná pro přípravu kojenecké stravy?

19. září 2012

Ano. Obecně lze říci, že pokud voda z vodovodu odpovídá ve všech ukazatelích hygienickým limitům daným ve vyhlášce 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, je bezpečná i pro kojence.

Podnikáte a nevíte, jak se vypočte stočné za srážkovou vodu?

Podnikáte a nevíte, jak se vypočte stočné za srážkovou vodu?

6. květen 2012

Pak právě vám je určen následující článek, ve kterém naleznete přesný výpočet i řadu praktických informací. Bohužel se v poslední době začala ohledně této problematiky objevovat řada zavádějících a mylných informací.
 

1|2|3|4|5

Otevírací doba zákaznického centra

pondělí

8 - 17
úterý 8 -14
středa 8 - 17
čtvrtek zavřeno
pátek 8 - 11
 
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky