Úvod Vše o vodě Často kladené dotazy Jednotná smlouva Veolia

Jednotná smlouva Veolia

7. leden 2009

Jednotná smlouva Veolia.

V souladu se záměrem sjednotit služby, poskytované vodárenskými společnostmi skupiny Veolia, bude s účinností od 1.1.2009 se zákazníky uzavírána smlouva na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle jednotného vzoru Veolia (viz přílohy ke stažení).

Změna se týká smluv, které zákazník podepíše po 1.1.2009.

Stávající smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněné podobě do doby jejich změny.

K uzavření smlouvy podle nových podmínek u stávajících smluv dojde povinně pouze při podstatné změně, kterou je zejména změna v osobě některého z partnerů (popřípadě jeho právní formy).

Základní odlišnosti nové jednotné smlouvy:

Smlouva je uzavírána s odběratelem.

(původní smlouvu podepisoval i případný plátce faktur)

Ve většině případů se jedná o vlastníka připojené nemovitosti. (bližší definice je v §2 odst.5 zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích )

Odběratel je identifikován buď pomocí IČO u právnických osob a fyzických podnikajících osob, nebo datem narození u fyzických nepodnikajících osob. (Ve speciálních případech je identifikace V = vlastní)

Zavádí se tzv. Oprávněná osoba.

Pokud odběratel požaduje, aby příjemcem zdanitelného plnění byla třetí osoba, je uzavřen dodatek , ve kterém Oprávněná osoba přistupuje k původní smlouvě. Při zrušení tohoto dodatku platí původní smlouva, při uzavření nového dodatku se ruší původní dodatek.

Vypouštění odpadních vod se zvýšeným znečištěním a  Podmínky provozu podružných vodoměrů pro odpočet stočného (zálivky, technologická spotřeba)

jsou řešeny samostatnými dodatky.

Ruší se číslování dodatků ke smlouvě.

Identifikace dodatků je pouze číslem smlouvy a datem uzavření Výměry odkanalizovaných ploch srážkových vod se vyžadují od všech odběratelů,v případě odběrného místa, kde je kanalizace. (plochy osvobozené zůstávají nadále nezpoplatněny)

V případě dotazů nebo připomínek se obraťte na Zákaznický útvar

(viz oddíl Zákazníci)

Otevírací doba zákaznického centra

pondělí

8 - 17
úterý 8 -14
sředa 8 - 17
čtvrtek zavřeno
pátek 8 - 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení zákazníci,
dne 24. 6. 2022 bude zákaznické centrum pro veřejnost z technických důvodů uzavřeno. 
Omlouváme se za toto krátkodobé mimořádné opatření.
 
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky