Úvod Vše o vodě Často kladené dotazy Zálohový způsob plateb

Zálohový způsob plateb

19. září 2008

Pokyny a vysvětlivky k zálohám.

Vážený zákazníku,

společnost Královéhradecká provozní a.s., která Vám zajišťuje dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod, přichází nyní – po roce od začátku svého provozování vodovodní a kanalizační soustavy VAKu Hradec Králové – s řadou změn, kterými se snaží vyjít vstříc Vašim potřebám a zároveň zefektivnit svoji vlastní činnost.

Především přicházíme s rozšířením nabídky možností placení vodného a stočného o možnost platby sdruženým poštovním inkasem SIPO. Tento platební nástroj pravděpodobně znáte a používáte pro placení elektřiny, plynu apod. Velkou výhodou tohoto způsobu placení je možnost platit více položek najednou, což Vám šetří bankovní poplatky (v případě platby z účtu) nebo Váš čas (v případě platby v hotovosti na poště). Pokud máte o tento způsob placení zájem a již SIPO používáte, stačí, když na přiloženém formuláři vyplníte svoje spojovací číslo SIPO. Další významnou změnou je snížení počtu odečtů vodoměru a tím i počtu vyúčtování a zavedení zálohových plateb.

V současnosti obvykle odečítáme Váš vodoměr 
a zasíláme vyúčtování pouze 1x ročně.

Domníváme se, že to je pro Vás přínosem, protože provedení odečtu vyžaduje obvykle Vaši spolupráci (umožnění návštěvy odečítače, vyplnění odečítacího lístku, oznámení stavu vodoměru) a při novém způsobu odečtů Vás budeme obtěžovat daleko méně.

Vzhledem k tomu, že roční platba vodného a stočného by mohla být pro Vás velkou jednorázovou finanční zátěží, umožnujeme Vám rozložit platby formou záloh.

Záloha Vám bude vypočtena podle dosavadní spotřeby

a bude ji možno platit opět prostřednictvím SIPO, inkasem z účtu nebo trvalým příkazem. Při zálohovém placení může pochopitelně dojít k tomu, že zaplacené zálohy budou vyšší než konečné vyúčtování, tedy, že dojde k přeplatku.

Způsob vracení případného přeplatku

je třeba stanovit. Nejjednodušší - a námi upřednostňovanou možností - je vrácení přeplatku na účet odběratele. Druhou možností je vrácení poštovní poukázkou na adresu odběratele, což však pro Vás bude znamenat vyzvednout si peníze na poště.

Zálohy a smlouva:

Zákon vyžaduje, aby změna sjednaného způsobu platby byla písemná a podepsaná odběratelem (plátcem). Úpravy výše zálohy, je možné potom provádět i telefonicky, elektronickou poštou apod.

Zálohování:

Pro každé odběrné místo je stanoven měsíc vyúčtování. V tomto měsíci je pak proveden roční odečet, vyúčtovány zálohy a zaslána konečná faktura. Protože je tento měsíc stanoven podle harmonogramů a tras odečtů, nelze jej bohužel měnit podle přání zákazníků.

Pokud potřebujete uvést na vyúčtování přesný stav vodoměru k 31.12. (např. pro účetnictví), můžete nám tento stav nahlásit. Po ověření správnosti ho zapíšeme do odečtů..Při vyúčtování bude na faktuře uveden jeden řádek s odběrem do 31.12. a druhý řádek s odběrem od 1.1. do fakturačního odečtu v měsíci vyúčtování .

Výše a četnost zálohy:

Na odběry odečítané měsíčně se zálohy nevztahují, případné žádosti o zálohování budeme řešit indiviuálně Z technických důvodů je minimální výše zálohy (každé platby) 100 Kč. Zálohy se zaokrouhlí na celé desetikoruny.

Četnost záloh

na každém odběrném místě je závislá na očekávané roční fakturaci, která se vypočte z průměrné spotřeby na den (za minulé období) vynásobené platnou cenou za 1 m3 a 365 dny.

Výše záloh

Pokud je očekávaná částka menší než 1 200 Kč/rok, odběr bude vyúčtován s ročním odečtem bez záloh.

Při výši fakturace do 2400 Kč/ rok, je možné platit jednu pololetní zálohu ve výši poloviny očekávané částky (Záloha se platí jen jedna, a to 6 měsíců po vyúčtování.)

Zálohy při očekávané fakturaci větší než 2 400 Kč/rok je možno platit buď čtvrtletně nebo měsíčně. Výše zálohy je potom jedna čtvrtina nebo jedna dvanáctina předpokládané roční fakturace..

Pro všechny způsoby platby záloh, kromě úhrady trvalým příkazem.se záloha v období vyúčtování neplatí. Prakticky to znamená, že při čtvrtletním zálohování se platí tři zálohy a vyúčtování, při měsíčním zálohování jedenáct záloh a vyúčtování.

Při placení trvalým příkazem musí být záloh dvanáct (u měsíčních) nebo čtyři (u čtvrtletních) neboť většina bank jiný režim placení neumožňuje. Výše zálohy bude upravována automaticky při vyúčtování podle fakturace v předchozím období.

Příkaz k úhradě:

Na jednorázový příkaz k úhradě zálohy můžete použít jak variabilní symbol zálohy (číslo které je pro každou platbu jedinečné), tak i stálý (pomocný) symbol , uvedený na přední straně tohoto dopisu.

Na trvalý příkaz

uvádějte do variabilního symbolu pouze stálý symbol Inkaso obecně: Pokud chcete zabezpečit svůj účet, můžete pro inkaso zvolit při zadání i finanční limit pro jednotlivé platby. Pozor, limit pro inkasovanou částku zvolte s rezervou tak, aby pokryl nejen zálohy, ale i případný doplatek. Inkaso z bankovního účtu: Ve své bance si musíte zařídit povolení k inkasu z Vašeho účtu na účet Královéhradecké provozní a.s. které je 35-5744010247 / 0100, jinak nemůžeme začít inkasovat. Na povolení inkasa do banky neuvádějte žádný variabilní symbol, nemusely by být zinkasovány všechny platby. (Předpisy na zálohy a doplatky mají jiné variabilní symboly )

Inkaso přes SIPO:

Při platbě přes SIPO je odběratel identifikován spojovacím číslem SIPO. Jedná se o desetimístné číslo, uvedené na Vašem výpisu SIPO. Vyplnění spojovacího čísla SIPO věnujte pozornost, dejte pozor abyste jej nezaměnili s údajem „identifikační číslo“. Jako stálý (pomocný) symbol je možno v tomto případě využít pouze Spojovací číslo SIPO.

Nesrovnalosti a reklamace:

Pokud je vypočtená částka navrhované zálohy chybná, (neodpovídá Vaší spotřebě) zašlete nám návrh s opravenou výší zálohy, nebo četností záloh. V případě, že bude vyhovovat výše zmíněným požadavkům, budeme jej akceptovat.

Otevírací doba zákaznického centra

pondělí

8 - 17
úterý 8 -14
sředa 8 - 17
čtvrtek zavřeno
pátek 8 - 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení zákazníci,
dne 24. 6. 2022 bude zákaznické centrum pro veřejnost z technických důvodů uzavřeno. 
Omlouváme se za toto krátkodobé mimořádné opatření.
 
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky