Úvod Vše o vodě Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

Ministerstvo životního prostředí

Ústřední orgán státní správy pro ochranu vodních zdrojů, ovzduší, přírody a krajiny, zemědělského půdního fondu, pro dohled nad těžbou, pro správu odpadové hospodářství. Ústřední orgán státní správy lesů, myslivost a rybářství v národních parcích. Státní ekologická politika.

Ministerstvo zemědělství ČR

Ústřední orgán státní správy pro zemědělství, vodní hospodářství a potravinářský průmysl. Ústřední orgán státní správy lesů, myslivosti a rybářství mimo území národních parků.

Česká inspekce životního prostředí

Odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

plní úkoly uložené krajským zastupitelstvem, radou a hejtmanem, napomáhá činnosti výborů zastupitelstva a komisí rady.

Svaz vodního hospodářství ČR

Zájmové sdružení právnických osob v odvětví vodního hospodářství – podniky Povodí, podniky Vodovodů a kanalizací a další akciové, příspěvkové i jiné společnosti.

Povodí Labe

Výkon správy povodí Labe, kterou se rozumí správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí horního a středního Labe a další činnosti.

Magistrát města Hradec Králové

Oficiální stránky magistrátu.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

Magistrát města Pardubice

Oficiální stránky města.

Krajský úřad Pardubického kraje

plní úkoly uložené krajským zastupitelstvem, radou a hejtmanem, napomáhá činnosti výborů zastupitelstva a komisí rady.

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR

Zájmové sdružení v oboru veřejných vodovodů a kanalizací. Sdružuje právnické a fyzické podnikatelské osoby, jejichž zájmem je zajišťování zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod veřejnými vodovody a veřejnými kanalizacemi, a to z hlediska jejich vlastnictví a rozvoje, popřípadě výstavby.

Krajská hygienická stanice Královehradeckého kraje

Správní úřad, který vykonává působnost, v rozsahu stanoveném zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

Správní úřad, který vykonává působnost, v rozsahu stanoveném zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Zemědělská vodohospodářská správa

zabezpečuje výkon, správu, údržbu a provoz drobných vodních toků, nádrží a hlavních melioračních zařízení. Spravuje informace zejména o spravovaném majetku, hydromelioračních stavbách a monitoringu vodních ekosystémů.

Uzavření Zákaznického centra od 18.1.2022

vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace výskytu COVID-19 

od 18. 1. 2022 až do odvolání bude Zákaznické centrum v Hradci Králové preventivně UZAVŘENO pro osobní kontakt se zákazníky.

 

  • Všechny své služby poskytuje i nadále v bezkontaktním režimu.
  • Uzavřeny budou i pokladny a nebude přijímána žádná hotovost.
  • Platby je nutné realizovat jen v bezkontaktním režimu.

Na webových stránkách www.khp.cz jsou k dispozici potřebné formuláře a kontakty.

 

K vyřízení Vašich požadavků využijte, prosím, zákaznické linky 841 11 12 13 a 601 273 273 nebo email info@khp.cz.

 

Případně Vaše požadavky zasílejte poštou na adresu Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové.

 

Děkujeme za pochopení!

 

Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

 

Nový Bydžov - kontakt

495 490 320

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky