Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva

Přípojka a smlouva

Rozhodnete-li se zřídit si vodovodní nebo kanalizační přípojku, je třeba si nejprve ověřit, zda je možné napojení na vodovodní nebo kanalizační řad v dosahu vaší nemovitosti.
Jakmile obdržíte potřebná vyjádření, která vám zajistí technický útvar naší společnosti a od stavebního úřadu obdržíte povolení ke stavbě, můžete začít s realizací. V této fázi je nutné navštívit zákaznické centrum a požádat o zřízení přípojky.

Některé práce nutné pro realizaci přípojky je možné provést svépomocí, nebo je zadat odborníkům. Napojení na veřejný vodovod nebo na veřejnou kanalizaci je zásah do veřejných vodohospodářských sítí, které provozujeme, proto je mohou provádět pouze naši pracovníci.


Smlouva na dodávku vody z veřejného vodovodu a na odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací je základním dokumentem upravujícím vztah mezi zákazníkem a naší společností.

Smlouva je uzavírána podle zákona 274/2001Sb. v platném znění a souvisejících předpisů. Na základě platné legislativy se smlouva uzavírá s majitelem připojené nemovitosti (nebo s jedním z majitelů připojené nemovitosti, který je k tomuto úkonu zmocněn. Jiné fyzické a právnické (například jako příjemce plnění nebo plátce faktur) mohou ke smlouvě přistoupit pouze se souhlasem majitele nemovitosti.

K uzavření smlouvy je třeba doložit:

  • doklad totožnosti
  • doklad o vlastnictví nemovitosti připojené na vodovod a/nebo kanalizaci
  • případně zplnomocnění k podpisu smlouvy od ostatních spolumajitelů

Otevírací doba zákaznického centra

pondělí

8 - 17
úterý 8 -14
středa 8 - 17
čtvrtek zavřeno
pátek 8 - 11
 
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky