Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva Zřizování přípojek

Zřizování přípojek

Zřízení vodovodní/kanalizační přípojky krok za krokem

 

činnost
co k tomu potřebujete
kde to získáte

1.

Vyjádření k existenci sítí a možnosti napojení

výtisk katastrální mapy zájmového místa /přesné označení zájmového místa

oddělení technické dokumentace v KHP

2.

Projektová / technická dokumentace

vyjádření k existenci sítí

autorizované osoby (projektanti)

3.

vyjádření k projektové dokumentaci

technickou/projektovou dokumentaci

oddělení technické dokumentace v KHP

4.

vydání územního souhlasu

vyjádření k projektové dokumentaci od KHP

příslušný stavební úřad

5.

žádost o zřízení přípojky

1. územní souhlas/ stavební povolení
2.technická dokumentace přípojky včetně vyjádření od KHP
3. snímek katastrální mapy + vlastnický list

formulář KHP - k dispozici na webových stránkách, v zákaznickém centru KHP

6.

sjednání smluvního vztahu

 

zákaznické centrum KHP

7.

zhotovení přípojky dle projektové dokumentace a její zprovoznění

provedené výkopové práce

KHP - kontakty jsou uvedeny na cenové nabídce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezměte s sebou, prosím, doklady, ze kterých je zřejmé, že jste vlastníkem připojovaného pozemku nebo stavby!

Nezapomeňte, že pro započetí zemních výkopových prací je nutné mít také:     

 • vyjádření, souhlasy a povolení od ostatních správců sítí                          
 • vytyčení sítí od ostatních správců sítí                            
 • uzavřenou „Smlouvu o podmínkách udělení souhlasu k provádění výkopových prací“ z příslušného městského úřadu (v případě, že je vlastníkem dotčeného pozemku
 • souhlas odboru dopravy příslušného městského úřadu                           
 • návrh dopravního značení, který schvaluje Policie ČR              
 • vyřešená věcná břemena s majiteli dotčených pozemků                         
 • oznámení o započetí záboru pozemku odboru majetku příslušného městského úřadu

Nezapomeňte, že po ukončení zemních výkopových prací je nutné:               

 • kontaktovat také správce všech ostatních sítí k zpětnému převzetí neporušených sítí

Nezapomeňte, že po ukončení výkopu pro vodovodní/kanalizační přípojku je nutné provést:

 • předepsané hutnící zkoušky           
 • pokud práce zasahovaly do komunikace, je nutné mít:             
 • certifikát na kvalitu živičné směsi   
 • dilatační spáry (Technické služby města Hradec Králové)        

Nezapomeňte, že po ukončení výkopu pro vodovodní/kanalizační přípojku je nutné provést:       

 • oznámení o ukončení záboru pozemku odboru majetku příslušného městského úřadu   
 • kontaktovat odbor majetku příslušného městského úřadu k zpětnému předání                

Vánoční otevírací doba 2022:       recepce a pokladna

Vážení zákazníci,

dovolujeme si vás upozornit na změnu provozní doby v období vánočních a novoročních svátků:

 

RECEPCE a POKLADNA:

23.12. 7.00 – 11.00
27.12. 7.00 – 15.00
28.12. 7.00 – 15.00
29.12. 7.00 – 15.00
30.12. 7.00 – 11.00

ZÁKAZNICKÝ ÚTVAR:

23.12. 8.00 – 11.00
27.12. 8.00 – 14.00
28.12. 8.00 – 15.00
29.12. zavřeno
30.12. 8.00 – 11.00
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky