Úvod Aktuality Čistírna prošla rekonstrukcí

Čistírna prošla rekonstrukcí

30. červen 2010

(tisková zpráva, 30.6.2010)

Královéhradecká čistírna odpadních vod
prošla rozsáhlou rekonstrukcí

 

Hradec Králové, 30.6.2010. Královéhradecká čistírna odpadních vod, která byla uvedena do provozu v roce 1995, procházela uplynulé dva roky rozsáhlou rekonstrukcí a v dnešních dnech je uváděna do zkušebního provozu, který potrvá do konce roku 2011.

V souvislosti s přistoupením České republiky do Evropské unie došlo k dalšímu zpřísnění limitů vypouštěných odpadních vod v parametru celkový dusík. Z toho důvodu se vlastník čistírny odpadních vod, Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., rozhodl přistoupit k další významné rekonstrukci, jež měla za účel zintenzívnit odstraňování dusíku z odpadních vod. Rekonstrukce byla zahájena koncem roku 2008 a bude ukončena ve druhé polovině roku 2010. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly výše 140 miliónů Kč bez DPH. Část prostředků pochází z dotace Ministerstva zemědělství (48,92 mil. Kč), dalším zdrojem financí byl úvěr ve výši 62,9 mil. Kč, z něhož 4% úroku bude refundovat rovněž stát. Zbylá část financí byla čerpána z vlastních investičních prostředků vlastníka ČOV (27,9 mil. Kč). Důležitou roli ve financování sehrál i provozovatel ČOV, Královéhradecká provozní, a.s., zaplacením předplaceného nájemného vlastníkovi ČOV.

Hlavním zhotovitelem stavby se stalo sdružení společností pro rekonstrukci ČOV Hradec Králové VCES a.s. (stavební část) a Kunst spol. s r.o. (technologická část). Generálním projektantem stavby byla společnost Pöyry Environment a.s.

Podstatou rekonstrukce odstranění celkového dusíku je výstavba dvoukomorového  postdenitrifikačního filtru, jehož dodávku zajišťovala společnost VWS MEMSEP, spol. s r.o. Toto zařízení je první stavbou tohoto typu v České republice. Skládá se ze dvou filtračních komor s celkovým povrchem 84 m2, do kterých je čerpáno cca 50% vyčištěné odpadní vody, která až dosud odtékala rovnou do Labe. Tato odpadní voda protéká komorami filtrů vzestupně a prochází přes vrstvu speciálně upravených kuliček polystyrénu. Na povrchu těchto kuliček jsou narostlé mikroorganismy, které z odpadní vody odstraňují dusík (ve formě dusičnanů) a přeměňují jej na plynný dusík – ten vyprchává do atmosféry ve formě bublinek. K této biochemické reakci dochází bez přístupu vzduchu (anoxické podmínky), bakteriím je nutné dodávat jako zdroj živin organické látky – je využíván methanol, jehož zásobní nádrž byla vybudována již v roce 2003 při první etapě rekonstrukce.

Společně s rekonstrukcí ČOV byla realizována i stavba nové dmychárny, která umožní lepší regulaci dodávaného vzduchu do biologického stupně čištění. Technologickou část dmychárny realizovala Královéhradecká provozní, a.s. ze svých investičních prostředků. Výše investice provozovatele činila 30 mil. Kč. Nový systém zajistí optimální nastavení podmínek procesu čištění odpadních vod a přinese úsporu provozních nákladů v podobě nižší energetické náročnosti.

S rekonstrukcí ČOV souvisí i dílčí rekonstrukce dalších objektů, z nichž nejvýznamnější je zavedení nového řídicího systému ČOV včetně rozšíření a zpřesnění měření množství a kvality odpadní vody,  řízené dávkování kalové vody do regeneračních nádrží a instalace nové odstředivky kalu.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

841 11 12 13

601 273 273

Nový Bydžov - kontakt

495 490 320

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky