Úvod Služby Vyjadřovací služba

Vyjadřovací služba

baner_khp Stavíte nebo rekostruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí?

Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?

 

Vyplněním on line formuláře o tato vyjádření můžete zažádat.

 

Zadávání žádostí o vyjádření k existenci sítí v provozování Královéhradecké provozní, a.s.

Vyjádření k existenci sítí se zpracovává automaticky a vyjádření s informačním zákres obdržíte do několika minut po odeslání žádosti.

Zadávání žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci na VAK HK a KHP

VAK HK vlastní a KHP provozuje významnou část veřejných vodovodů a kanalizací v královéhradeckém regionu, a proto jsou obě společnosti zodpovědné za dohled nad dodržováním vysokých technických standardů při navrhování a výstavbě těchto sítí a zařízení. Z tohoto důvodu vydávají stanoviska k projektovým dokumentacím na území své působnosti.

VAK HK, oddělení vodohospodářského rozvoje, vydává stanoviska:

  • k rekonstrukcím a přeložkám stávajících vodovodů a kanalizací
  • ke stavbám nových vodovodů a kanalizací
  • dopravním stavbám.

KHP, oddělení technické dokumentace, vydává stanoviska:

  • vodovodním a kanalizačním přípojkám
  • k ostatním stavbám

Podle vyplněných údajů v řádku „Důvod akce / žádosti“ se žádost automaticky přiřadí k vyjádření buď na VAK HK nebo na KHP. K žádosti je přiložena projektová dokumentace v digitální formě. Dokončené vyjádření k projektové dokumentaci se odešle e-mailem žadateli.

Minimální věcný rozsah dokumentů, které předkládá stavebník KHP k vydání stanoviska:

  • technická zpráva
  • koordinační situace
  • podélný profil

Textové přílohy mohou být ve formátu PDF, DOC, DOCX, grafické přílohy ve formátu PDF, JPG a PNG. Požadujeme zaslat koordinační situace ve formátu JPG a PNG.

Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Omezení provozu

Zákaznické centra společnosti jsou až do odvolání uzavřena. Děkujeme za pochopení!

 

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

 

Nový Bydžov - kontakt

495 490 320

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky