Úvod O společnosti

O společnosti

Společnost Královéhradecká provozní, a.s. je vodárenskou společností, jejíž převažující činností je provozování vodovodů a kanalizací. Společnost provozuje od 30. 9. 2005 převážně vodárenskou infrastrukturu, kterou tvoří majetek pronajatý společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Společnost působí zejména v bývalém okrese Hradec Králové a zasahuje i do okrajových částí okresů Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Náchod, Kolín, Nymburk, Jičín a Trutnov.

 Kromě hlavní činnosti provozuje společnost další činnosti: prodej stavebních výrobků, provádění stavební činnosti, čištění a monitoring kanalizace, poradenství v oblasti pitných a odpadních vod, laboratorní rozbory.

Společnost Královéhradecká provozní, a.s., patří do skupiny Veolia, která je součástí nadnárodního koncernu Veolia Environnement.

Strategie společnosti je založena na dlouhodobém partnerství s městy a obcemi – vlastníky vodárenské infrastruktury. Základním pilířem je vytvoření provozního modelu, spočívajícím v důsledném oddělení provozní a vlastnické činnosti. Tento princip poskytuje představitelům měst a obcí i nadále jednoznačnou a nepodmíněnou garanci stanovovat výši ceny vodného a stočného, a tím kontrolovat a rozhodovat o jeho dalším růstu. Rovněž výše investičních prostředků, plynoucí do obnovy a rozvoje vodárenské infrastruktury, je i nadále v rukou původních vlastníků a nikoliv soukromého provozovatele.

Co znamená provozní model?

Královéhradecká provozní a.s. provozuje vodárenskou infrastrukturu, která je v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové na základě takzvaného “provozního modelu” spolupráce. V tomto modelu provozovatel (Královéhradecká provozní a.s.) zajišťuje veškerou činnost související s provozem vodárenské infrastruktury, do níž patří vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod. Provozovatel nese veškeré provozní náklady, svými zaměstnanci nebo prostřednictvím subdodavatelů vykonává obsluhu, údržbu a opravy vodovodů a kanalizací a také vybírá vodné a stočné. Vlastníkovi vodárenské infrastruktury (společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.) platí za užívání infrastrukturního majetku nájemné. Vlastník zajišťuje obnovu a rozvoj infrastrukturního majetku. To znamená, že ze zdrojů, kterými jsou v první řadě nájemné, dále pak státní dotace a dotace z fondů EU, financuje rekonstrukce stávajících vodárenských zařízení a výstavbu nových. Významným právem vlastníka je schvalovat provozovatelem předloženou cenu vodného a stočného. Výhodou provozního modelu je skutečnost, že provoz je jednoznačně oddělen od investic a to umožňuje vlastníkovi prostřednictvím podmínek stanovených v provozní smlouvě účinnou kontrolu činnosti provozovatele ve vztahu k provozovanému majetku.

Soukromý kapitál ve vodárenství - článek osvětlující fakta tohoto tématu

Otevírací doba zákaznického centra

pondělí

8 - 17
úterý 8 -14
středa 8 - 17
čtvrtek zavřeno
pátek 8 - 11
 
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky