Úvod Aktuality Vodárny přijaly další opatření

Vodárny přijaly další opatření

16. březen 2020

(tisková zpráva, 16.3.2020)

Královéhradečtí vodohospodáři zrušili hromadné akce a vedlejší činnosti. Klíčové je zajištění pitné vody a chod čistíren

V pátek 13.3.2020 přijaly vodárny již první opatření, která zásadně omezila poskytování služeb. Dodávky pitné vody a bezproblémové fungování kanalizací a čistíren odpadních vod mají přednost před vším ostatním. Prioritou je ochrana zaměstnanců, kteří se podílí na zajištění výroby pitné vody a odvádění vod odpadních. Od pátku jsou uzavřena zákaznická centra pro osobní kontakt a zrušeny akce pro veřejnost, jako jsou například exkurze či dny otevřených dveří.

To jsou nejdůležitější opatření, která přijal ustanovený společný krizový štáb podniků Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a Královéhradecká provozní a.s.
Krizový štáb bude po dobu mimořádné situace v souvislosti s pandemií řídit opatření v provozu vodohospodářské sítě, kterou podniky spravují. „Naším nejdůležitějším, a skoro se dá říci, že jediným úkolem je zajistit bezproblémové dodávky kvalitní pitné vody, její dopravu k zákazníkům a také odkanalizování a čištění odpadních vod. Vše ostatní je dnes na vedlejší koleji,“ nastínil ředitel VaK Hradec Králové Jiří Šolc. Proto vodohospodáři například utlumili výměnu vodoměrů či preventivní čištění kanalizace. „To jsou činnosti, které mohou počkat,“ doplnil Šolc.  
Nejvyšší prioritu má také ochrana zdraví zaměstnanců, kteří výrobu, distribuci pitné vody a čištění odpadní vody zajišťují. „Uzavřeli jsme proto zákaznická centra pro osobní kontakt a na centrální dispečink nesmí nikdo, kromě samotných dispečerů,“ řekl generální ředitel Královéhradecké provozní a.s. Jakub Hanzl. „Činnosti, které lze poskytovat on-line i nadále fungují, veškeré informace naleznou naši zákazníci na webových stránkách“, doplňuje.

K zásadním opatřením však vodárny přistoupily už během minulých dnů - v prostorách dispečinku a zaměstnaneckých pracovišť už od minulého týdne probíhají neustálá zvýšená desinfekční opatření a na pracovištích s trvalým provozem jsou k dispozici desinfekční roztoky na očistu rukou. Do objektů vodáren nesmí podle dalšího rozhodnutí krizového štábu vstupovat cizí osoby, to znamená, že se s okamžitou platností ruší například porady, školení, exkurze a dny otevřených dveří. Ruší se tak i veškeré akce naplánované v souvislosti s Mezinárodním dnem vody.


Vodohospodáři opakovaně upozorňují také na to, že přerušení dodávek pitné vody kvůli epidemii koronaviru je prakticky vyloučené a pravděpodobnost samotného šíření koronaviru pitnou vodou je téměř nulová. Podle ředitelky Hygienické stanice hlavního města Prahy MUDr. Jágrové je COVID-19 citlivý na všeobecně používané chlorové preparáty, to znamená, že i kdyby byl virus v surové vodě přítomen, běžně používané postupy úpravy surové vody na pitnou jej zničí. 

Otevírací doba zákaznického centra

pondělí

8 - 17
úterý 8 -14
středa 8 - 17
čtvrtek zavřeno
pátek 8 - 11
 
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky