Úvod Aktuality Zkouška kouřem

Zkouška kouřem

4. říjen 2013

(tisková zpráva, 3.10.2013)

V souvislosti s přetěžováním splaškových kanalizačních systémů, které je obvykle způsobeno napojením vod srážkových, přistoupila společnost Královéhradecká provozní ke kontrole, zda nedochází k neoprávněnému vypouštění srážkových vod z nemovitostí do splaškové kanalizace, které je v rozporu s podmínkami stanovenými Kanalizačním řádem kanalizace pro veřejnou potřebu.

Kanalizační řád je dokument, který určuje, co do kanalizace patří a co naopak nikoliv. Vysvětluje také, že kanalizace může být oddílná nebo jednotná. Do oddílné splaškové kanalizace je vypouštění srážkových vod zakázáno, taková kanalizace je určeno jen pro vody splaškové. Do jednotné kanalizace pak může být vypouštění srážkových vod povoleno stavebním povolením.

Průzkum kanalizačních přípojek jednotlivých nemovitostí je prováděn tzv. kouřovou metodou. Tímto způsobem lze provést kontrolu správnosti napojení srážkových vod bez účasti majitele nemovitosti, aniž by docházelo k poškození či zásahu do jeho majetku. Metoda je založena na stopování zdravotně nezávadné umělé mlhy vháněné do oddílné splaškové kanalizace. Mlha je produkována výrobníkem mlhy a pomocí výkonného ventilátoru je vháněna vstupní šachtou do stoky splaškové kanalizace a do kanalizačních přípojek připojených nemovitostí. Pokud je do kanalizační přípojky na splaškové kanalizaci nesprávně napojeno i srážkové odvodnění z nemovitosti, objeví se mlha v okapech či dvorních vpustích. Tyto jevy jsou v průběhu zkoušky vyhodnocovány a dokumentovány technickými pracovníky na místě a slouží jako podklady pro pozdější jednání s majiteli objektů, kteří jsou vyzýváni k nápravě závadného stavu. Pokud je neodstraní, za závady v odkanalizování hrozí vlastníkům objektů i finanční postih do výše 100 000Kč.

Mlhy se vyrobí poměrně velké množství, je tedy nutná spolupráce s Hasičskou záchrannou službou, aby nebyla povolána k „falešnému“ poplachu a zbytečnému výjezdu. Na hasičský dispečink se nahlásí zahájení i ukončení akce.

Z kontrol prováděných v minulých dnech vyplynulo několik desítek případů neoprávněného vypouštění srážkových vod z nemovitostí. Celkem bylo takto prověřeno přibližně 500 nemovitostí například v lokalitách Holohlavy, Piletice a Divec.

Vánoční otevírací doba 2022:       recepce a pokladna

Vážení zákazníci,

dovolujeme si vás upozornit na změnu provozní doby v období vánočních a novoročních svátků:

 

RECEPCE a POKLADNA:

23.12. 7.00 – 11.00
27.12. 7.00 – 15.00
28.12. 7.00 – 15.00
29.12. 7.00 – 15.00
30.12. 7.00 – 11.00

ZÁKAZNICKÝ ÚTVAR:

23.12. 8.00 – 11.00
27.12. 8.00 – 14.00
28.12. 8.00 – 15.00
29.12. zavřeno
30.12. 8.00 – 11.00
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky