Úvod Import Články Smlouva Náležitosti smlouvy

Náležitosti smlouvy

13. srpen 2008

Jaké náležitosti musí smlouva obsahovat

Náležitosti jsou stanoveny v rámci prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění.

Smlouva o dodávce vody obsahuje kromě obecných náležitostí tyto náležitosti: určení místa stavby nebo pozemku připojených přípojkou na vodovod,
 • limit množství dodávané vody, včetně množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profil přípojky,
 •  způsob zjišťování množství odebírané vody, včetně požadavků na odběratele z toho vyplývajících (např. požadavky na umístění vodoměru, osobní účast při odečtu), jakost dodávané vody, způsob stanovení ceny a způsob jejího vyhlášení,
 • způsob fakturace, včetně případných záloh, a způsob plateb,
 •  v případě, že vlastník vodovodu je odlišný od provozovatele, rozsah jejich odpovědnosti ve vztahu k odběrateli v souladu se smlouvou podle § 8 odst. 2 zákona,
 • dobu plnění.
Smlouva o odvádění vypouštěných odpadních vod obsahuje kromě obecných náležitostí tyto náležitosti:
 • určení místa stavby nebo pozemku připojené přípojkou na kanalizaci,
 • přípustné míry množství a znečištění vypouštěné odpadní vody,
 • výpočet množství srážkové vody, způsob zjišťování množství odváděných odpadních vod,
 • možnost uplatnění snížení množství odváděných odpadních vod, včetně dodavatelem uplatňovaného způsobu výpočtu snížení (§ 19 odst. 7 zákona),
 • míru a bilanci znečištění vypouštěných odpadních vod,
 • způsob stanovení ceny a způsob jejího zveřejnění,
 •  způsob fakturace, včetně případných záloh, a způsob plateb,
 • v případě, že vlastník kanalizace je odlišný od provozovatele, specifikaci jejich odpovědnosti ve vztahu k odběrateli v souladu se smlouvou podle § 8 odst. 2 zákona, dobu plnění.

Otevírací doba zákaznického centra

pondělí

8 - 17
úterý 8 -14
sředa 8 - 17
čtvrtek zavřeno
pátek 8 - 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení zákazníci,
dne 24. 6. 2022 bude zákaznické centrum pro veřejnost z technických důvodů uzavřeno. 
Omlouváme se za toto krátkodobé mimořádné opatření.
 
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky