Úvod Import Články Smlouva Sjednání smluvního vztahu

Sjednání smluvního vztahu

23. září 2008

Sjednání smluvního vztahu

Evidenci zákazníků a správu smluvních vztahů s nimi spojených zajišťuje zákaznický útvar.

Před započetím procesu uzavírání smlouvy o dodávce vody, resp. odvádění odpadních vod je nezbytné zkontrolovat doklady zákazníka, ze kterých musí být zřejmé, že je vlastníkem připojeného pozemku nebo stavby (odběratelem)

Dále zákaznický útvar se zákazníkem dohodne výši a způsob placení záloh a způsob hrazení faktur, upřesní adresní údaje a vygeneruje a vytiskne (popřípadě zkontroluje zákazníkem vyplněný) formulář smlouvy o dodávce vody, resp. odvádění odpadních vod ve dvojím provedení, který předloží zákazníkovi ke kontrole a podpisu.

Po jeho potvrzení zákazníkem smlouva v obou vyhotoveních zůstává v zákaznickém útvaru do doby zprovoznění přípojky.

Pokud se jedná o zákazníka, který již má vodovodní přípojku a přidává se kanalizační přípojka, je datem zprovoznění kanalizační přípojky datum revize.

K datu revize je proveden odečet vodoměru a v ZIS se dofakturuje vodné.

Dále se do smlouvy doplní a upraví stávající údaje v databázi ZIS, případně se doplní údaje potřebné k výpočtu srážkové vody vypouštěné do veřejné kanalizace, vygeneruje se a vytiskne (popřípadě zkontroluje zákazníkem vyplněný) formulář nové smlouvy.

Po osazení vodoměru na vodovodní přípojku, resp. po zprovoznění kanalizační přípojky je do smlouvy doplněno datum zprovoznění přípojky, které je současně datem účinnosti smlouvy.

Smlouva je po té potvrzena ze strany společnosti a jedno vyhotovení předáno, případně zasláno zákazníkovi.

 

Otevírací doba zákaznického centra

pondělí

8 - 17
úterý 8 -14
sředa 8 - 17
čtvrtek zavřeno
pátek 8 - 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení zákazníci,
dne 24. 6. 2022 bude zákaznické centrum pro veřejnost z technických důvodů uzavřeno. 
Omlouváme se za toto krátkodobé mimořádné opatření.
 
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky