Úvod Import Články Všeobecné informace-vodné-stočné Cena vody 2008

Cena vody 2008

Cena vody 2008

19. září 2008

Informace o ceně vodného a stočného platné od 1.1.2008. Cena pro rok 2008 byla schválena v dvousložkové formě.

Cena je platná pro vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu provozované Královéhradeckou provozní a.s. na základě smluv o nájmu a provozování s vlastníky vodovodů a kanalizací. Cena na rok 2008 byla schválena  rozhodnutím představenstva Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. ze dne 30.11.2007.  

Podle rozhodnutí valné hromady této společnosti ze dne 5.12.2007 byla cena vodného a stočného stanovena ve dvousložkové formě.

Pevná složka ceny

je stanovena podle kapacity vodoměru vyjádřené hodnotou trvalého průtoku podle normové hodnoty zařazením do zvolené kategorie podle následující tabulky:

Kategorie

Kapacita (m3/hod)

Jmenovitý průtok Qn vodoměru (m3/hod)

Sazba v Kč za rok

bez DPH

včetně DPH 9%

Dodávka pitné vody 

Odvádění odpadních vod 

Dodávka pitné vody

Odvádění odpadních vod

od (včetně)

menší než

A

1,5

0

3,5

350

350

382

382

B

3,5

3,5

10

582

582

634

634

C

10

10

40

1092

1092

1190

1190

D

40

40

150

2510

2510

2736

2736

E

150

150

a více

5547

5547

6046

6046

Pevná složka stočného u odvádění odpadních vod z jiných zdrojů

(srážkové vody, vlastní studny apod.) se stanoví vynásobením odvedeného množství odpadní vody sazbou

0,98   Kč za 1 m3  bez DPH 

1,07   Kč za 1 m3 včetně  DPH 9%

Pohyblivá složka ceny :

Dodávka pitné a  užitkové vody (vodné) v Kč za 1 m3 :

Odvádění odpadních  vod

(stočné)  v Kč za 1 m3 :

Bez DPH

včetně  DPH 9%

Bez DPH

včetně  DPH 9%

25,83

28,15

26,10

28,45

 

Celkové vodné a stočné se skládá z pevné složky vypočtené ze sazby pevné složky ceny za příslušné období pro příslušnou kategorii odběru a pohyblivé složky vypočtené vynásobením odebraného množství vody a pohyblivé složky ceny.

Zvýšené stočné za nadměrné znečištění odpadních vod bude nadále násobkem pohyblivé sazby stočného v závislosti na míře znečištění.

 

Dokumenty k ceně vodného a stočného na rok 2008:

 kalkulací (dokument Adobe PDF)Kalkulace vodného a stočného pro rok 2008

Oznámení ceny 2008.jpg (obrázek JPEG)Oznámení ceny vodného a stočného pro rok 2008 

Vyúčtování položek nákladů oficiální v+s 2008.pdf (dokument Adobe PDF)Celkové vyúčtování všech ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2008

Otevírací doba zákaznického centra

pondělí

8 - 17
úterý 8 -14
středa 8 - 17
čtvrtek zavřeno
pátek 8 - 11
 
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky