Úvod Import Články Všeobecné informace-vodné-stočné Cena vody 2010

Cena vody 2010

30. listopad 2009

Informace o výši vodného a stočného platné od 1.1.2010.

Úprava cen za dodávky pitné a užitkové vody a  za odvádění odpadních vod

Oznámení o ceně podle smluvních podmínek dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod Královéhradecké provozní, a.s.

 

Vážení odběratelé,

dnem 1.1.2010  vstoupí  v  platnost nové ceny  za  dodávky pitné vody a za  odvádění odpadních  vod. Cena byla stanovena v souladu  s platným  cenovým výměrem MF ČR a vyhláškou č.428/2001Sb. v platném znění a platí pro vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu provozované Královéhradeckou provozní, a.s. na základě smluv o nájmu a provozování s vlastníky vodovodů a kanalizací. Cena na rok 2010 byla schválena  rozhodnutím představenstva Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 27.11.2009. Podle rozhodnutí valné hromady této společnosti ze dne 5.12.2007 byla cena vodného a stočného stanovena ve dvousložkové formě.

Pevná složka ceny je stanovena podle kapacity vodoměru vyjádřené hodnotou trvalého průtoku podle normové hodnoty zařazením do zvolené kategorie podle následující tabulky:

Kategorie

Kapacita (m3/hod)

Normová hodnota průtoku Qn vodoměru (m3/hod)        podle normy ČSN ISO 4064-1

sazba v Kč za rok

bez DPH

včetně DPH 10%

Dodávka pitné vody

Odvádění odpadních vod

Dodávka pitné vody

Odvádění odpadních vod

A

1,5

0

3,5

382

382

420

420

B

3,5

3,5

10

721

721

793

793

C

10

10

40

1 584

1 584

1742

1742

D

10

40

150

4 482

4 482

4930

4930

E

150

150

a více

12 079

12 079

13287

13287

Pohyblivá složka ceny je v následující tabulce:

 

Dodávka pitné a  užitkové vody (vodné) v Kč za 1 m3 :

Odvádění odpadních  vod

(stočné)  v Kč za 1 m3 :

bez DPH

včetně  DPH 10%

bez DPH

včetně  DPH 10%

30,53

33,58

31,08

34,19

Pevná složka stočného u odvádění odpadních vod z jiných zdrojů (srážkové vody, vlastní studny apod.) se stanoví vynásobením odvedeného množství odpadní vody sazbou podle tabulky:

 

1,41   Kč za 1 m3  bez DPH

1,55   Kč za 1 m3 včetně  DPH 10%

 

Celkové vodné a stočné se skládá z pevné složky vypočtené ze sazby pevné složky ceny za příslušné období pro příslušnou kategorii odběru a pohyblivé složky vypočtené vynásobením odebraného množství a pohyblivé složky ceny.

Zvýšené stočné za nadměrné znečištění odpadních vod bude nadále násobkem sazby stočného v závislosti na míře znečištění. 

 

 

Poznámka:  Vodoměry používané v současné době ve vodovodní síti jsou zařazeny do kategorií podle jmenovitého průtoku Qn.  Vodoměry uváděné na trh podle nové normy s jmenovitým průtokem Qjsou zařazeny do příslušné kategorie v okamžiku osazení do vodovodní sítě.  Ceny s DPH jsou uváděny jako informativní (výpočtem z ceny bez DPH)

 

Oznámení ceny vodného a stočného pro rok 2010.jpg (obrázek JPEG)Oznámení ceny vodného a stočného pro rok 2010.jpg

 Kalkulace ceny vodného a stočného 2010 - aktualizace k 31.10.2010.pdf (dokument Adobe PDF)Kalkulace ceny vodného a stočného 2010 - aktualizace k 31.10.2010.pdf

Vyúčtování položek nákladů oficiální v+s 2010.pdf (dokument Adobe PDF)Vyúčtování položek nákladů oficiální v+s 2010.pdf

Vánoční otevírací doba 2022:       recepce a pokladna

Vážení zákazníci,

dovolujeme si vás upozornit na změnu provozní doby v období vánočních a novoročních svátků:

 

RECEPCE a POKLADNA:

23.12. 7.00 – 11.00
27.12. 7.00 – 15.00
28.12. 7.00 – 15.00
29.12. 7.00 – 15.00
30.12. 7.00 – 11.00

ZÁKAZNICKÝ ÚTVAR:

23.12. 8.00 – 11.00
27.12. 8.00 – 14.00
28.12. 8.00 – 15.00
29.12. zavřeno
30.12. 8.00 – 11.00
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky