Úvod Import Články Všeobecné informace-vodné-stočné Cena vody na rok 2011

Cena vody na rok 2011

Cena vody na rok 2011

2. prosinec 2010

Oznámení o ceně podle smluvních podmínek dodávky pitné vody a odvádění vod odpadních Královéhradecké provozní, a.s.

Vážení odběratelé,

dnem 1.1.2011  vstoupí  v  platnost nové ceny  za  dodávky pitné vody a za odvádění odpadních vod. Cena byla stanovena v souladu s platným cenovým výměrem MF ČR a vyhláškou č.428/2001Sb. v platném znění a platí pro vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu provozované Královéhradeckou provozní, a.s. na základě smluv o nájmu a provozování s vlastníky vodovodů a kanalizací. Cena na rok 2011 byla schválena rozhodnutím představenstva Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 26. 11. 2010.  Podle rozhodnutí valné hromady této společnosti ze dne 5.12.2007 byla cena vodného a stočného stanovena ve dvousložkové formě.

 

Pevná složka ceny je stanovena podle kapacity vodoměru vyjádřené hodnotou trvalého průtoku podle normové hodnoty zařazením do zvolené kategorie podle následující tabulky:

Kategorie

Kapacita (m3/hod)

Normová hodnota průtoku Qn vodoměru (m3/hod)        podle normy ČSN ISO 4064-1

Normová hodnota průtoku Q3 vodoměru (m3/hod)          podle normy ČSN EN 14154-1+A1

sazba v Kč za rok

bez DPH

včetně DPH 10%

Dodávka pitné vody

Odvádění odpadních vod

Dodávka pitné vody

Odvádění odpadních vod

A

1,5

0

3,5

0

6,3

403

403

443

443

B

3,5

3,5

10

6,3

16

760

760

836

836

C

10

10

40

16

63

1 672

1672

1839

1839

D

40

40

150

63

250

4 729

4729

5202

5202

E

150

150

a více

250

a více

12 743

12 743

14017

14017

 

Pohyblivá složka ceny je v následující tabulce:

 

Dodávka pitné a  užitkové vody (vodné) v Kč za 1 m3 :

Odvádění odpadních vod

(stočné)  v Kč za 1 m3 :

bez DPH

včetně  DPH 10%

bez DPH

včetně  DPH 10%

31,15

34,27

33,75

37,13

 

Pevná složka stočného u odvádění odpadních vod z jiných zdrojů (srážkové vody, vlastní studny apod.) se stanoví vynásobením odvedeného množství odpadní vody sazbou podle tabulky:

 

1,54   Kč za 1 m3  bez DPH

1,69   Kč za 1 m3 včetně  DPH 10%

 

Celkové vodné a stočné se skládá z pevné složky vypočtené ze sazby pevné složky ceny za příslušné období pro příslušnou kategorii odběru a pohyblivé složky vypočtené vynásobením odebraného množství a pohyblivé složky ceny.

 

Zvýšené stočné za nadměrné znečištění odpadních vod bude nadále násobkem sazby stočného v závislosti na míře znečištění. 

 

V Hradci Králové dne 26. 11. 2010

 

 

Poznámka:  Vodoměry používané v současné době ve vodovodní síti jsou zařazeny do kategorií podle jmenovitého průtoku Qn.  Vodoměry uváděné na trh podle nové normy s jmenovitým průtokem Q3  jsou zařazeny do příslušné kategorie v okamžiku osazení do vodovodní sítě.  Ceny s DPH jsou uváděny jako informativní (výpočtem z ceny bez DPH)

 

Oznámení o ceně vody (dokument Adobe PDF)Oznámení o ceně vody

Kalkulace 2011 ke zveřejnění.pdf (dokument Adobe PDF)Kalkulace 2011 ke zveřejnění.pdf

Kalkulace 2011 ke zveřejnění - aktualizace k 2011-10-01.pdf (dokument Adobe PDF)Kalkulace 2011 ke zveřejnění - aktualizace k 2011-10-01.pdf

Vyúčtování položek nákladů oficiální v+s 2011.pdf (dokument Adobe PDF)Vyúčtování položek nákladů oficiální v+s 2011.pdf

Otevírací doba zákaznického centra

pondělí

8 - 17
úterý 8 -14
středa 8 - 17
čtvrtek zavřeno
pátek 8 - 11
 
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky