Úvod Import Články Všeobecné informace-vodné-stočné Co je dvousložková cena ?

Co je dvousložková cena ?

Co je dvousložková cena ?

2. říjen 2012

Dvousložková cena je nepřesné označení pro dvousložkovou formu úhrady dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod (vodného a stočného). Dvousložková forma vodného a stočného obsahuje pohyblivou a pevnou složku.
Pevná složka vodného (resp. stočného) je nezávislá na množství odebrané vody.
Závisí na velikosti vodoměru, kterým je odběrné místo osazeno, a na době za kterou se vyúčtování vodného a stočného provádí.

Rozdělení na pevnou a pohyblivou složku odráží také rozdělení ceny vodného a stočného. Sazba pevné složky ceny je stanovena v korunách za rok pro každou kategorii.

Odběrné místo je zařazeno do kategorie podle velikosti vodoměru.

Rozhodujícím parametrem pro zařazení je velikost takzvaného normového nebo také trvalého průtoku, který se udává v metrech krychlových za hodinu.

Přehled nejpoužívanějších vodoměrů se zařazením do příslušné kategorie . (dokument Adobe PDF)Přehled nejpoužívanějších vodoměrů se zařazením do příslušné kategorie .

 

Sazba pohyblivé složky ceny je stanovena v korunách za krychlový metr.

Celková platba za odebranou pitnou (resp.odvedenou odpadní) vodu (vodné resp.stočné) se vypočítá jako součet pevné a pohyblivé složky.

Pevná složka

je sazba pevné složky ceny podle příslušné kategorie odběrného místa přepočítaná počtem dnů od posledního vyúčtování nebo – v případě zavedení dvousložkové ceny – od data jejího zavedení.

Pohyblivá složka

se vypočítá vynásobením odebraného resp. vypuštěného množství vody sazbou pohyblivé složky ceny.

Zvláštním případem výpočtu pevné složky

je postup uplatňovaný u odpadních vod z jiných zdrojů než je pitná voda dodávaná vodovodem, což jsou především srážkové vody a vody z vlastních studní. V těchto případech se pevná složka vypočítá z fakturovaného množství vynásobeného zvláštní sazbou. Pohyblivá složka je stejná jako u ostatních odpadních vod.

Při výpočtu vodného a stočného se vždy používají ceny bez daně a z celkové vypočtené částky se vypočítá DPH, o kterou se výsledek zvýší.

Příklad 1:

Vyúčtování se provádí pro období od 27.5.2008 do 26.6.2008 – tj. za 31 dnů. Odebraná voda je 100 m3 a odběrné místo je zařazeno v kategorii C – to znamená, že sazba pevné složky ceny je 1092 Kč/rok.

Odběratel odebírá pouze pitnou vodu.

Pevná složka vodného: 1092/365*31 = 92,75 Kč

Pohyblivá složka vodného: 25,83*100 = 2583,00 Kč

Celkem cena bez DPH 2675,75 Kč DPH 2675,75 * 9% = 240,82 Kč

Celkem vodné vč.DPH 2916,57 Kč

Celkem k úhradě – zaokrouhleno 2917,00 Kč

 

Příklad 2:

Vyúčtování se provádí pro období od 27.5.2007 do 26.5.2008 – tj. za 365 dnů ale z toho od 1.1.2008, kdy byla zavedena dvousložková forma vodného a stočného, je pouze 147 dní. Odebraná voda je 100 m3 a odběrné místo je zařazeno v kategorii A – to znamená, že sazba pevné složky ceny je 350 Kč/rok.

Odběratel odebírá pouze pitnou vodu. Vzhledem k změně ceny k 1.1.2008 se odebrané množství rozdělí v poměru dnů na část odebranou v roce 2007 – 60 m3 a v roce 2008 - 40 m3. Také sazba DPH je použita podle období, ve kterém byla voda spotřebována.

Pevná složka vodného: 350/365*147 = 140,96 Kč

Pohyblivá složka vodného: 24,67*60+25,83*40 = 2513,40 Kč

Celkem cena bez DPH 2654,36 Kč DPH 1480,20*5%+1174,16* 9% = 179,68 Kč Celkem vodné vč.DPH 2834,04 Kč

Celkem k úhradě – zaokrouhleno 2834,00 Kč

 

Poznámka: Výpočty neuvažují s placením záloh.

Otevírací doba zákaznického centra

pondělí

8 - 17
úterý 8 -14
středa 8 - 17
čtvrtek zavřeno
pátek 8 - 11
 
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky