Úvod Import Články Všeobecné informace-vodné-stočné Co je dvousložková cena ?

Co je dvousložková cena ?

Co je dvousložková cena ?

2. říjen 2012

Dvousložková cena je nepřesné označení pro dvousložkovou formu úhrady dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod (vodného a stočného). Dvousložková forma vodného a stočného obsahuje pohyblivou a pevnou složku.
Pevná složka vodného (resp. stočného) je nezávislá na množství odebrané vody.
Závisí na velikosti vodoměru, kterým je odběrné místo osazeno, a na době za kterou se vyúčtování vodného a stočného provádí.

Rozdělení na pevnou a pohyblivou složku odráží také rozdělení ceny vodného a stočného. Sazba pevné složky ceny je stanovena v korunách za rok pro každou kategorii.

Odběrné místo je zařazeno do kategorie podle velikosti vodoměru.

Rozhodujícím parametrem pro zařazení je velikost takzvaného normového nebo také trvalého průtoku, který se udává v metrech krychlových za hodinu.

Přehled nejpoužívanějších vodoměrů se zařazením do příslušné kategorie . (dokument Adobe PDF)Přehled nejpoužívanějších vodoměrů se zařazením do příslušné kategorie .

 

Sazba pohyblivé složky ceny je stanovena v korunách za krychlový metr.

Celková platba za odebranou pitnou (resp.odvedenou odpadní) vodu (vodné resp.stočné) se vypočítá jako součet pevné a pohyblivé složky.

Pevná složka

je sazba pevné složky ceny podle příslušné kategorie odběrného místa přepočítaná počtem dnů od posledního vyúčtování nebo – v případě zavedení dvousložkové ceny – od data jejího zavedení.

Pohyblivá složka

se vypočítá vynásobením odebraného resp. vypuštěného množství vody sazbou pohyblivé složky ceny.

Zvláštním případem výpočtu pevné složky

je postup uplatňovaný u odpadních vod z jiných zdrojů než je pitná voda dodávaná vodovodem, což jsou především srážkové vody a vody z vlastních studní. V těchto případech se pevná složka vypočítá z fakturovaného množství vynásobeného zvláštní sazbou. Pohyblivá složka je stejná jako u ostatních odpadních vod.

Při výpočtu vodného a stočného se vždy používají ceny bez daně a z celkové vypočtené částky se vypočítá DPH, o kterou se výsledek zvýší.

Příklad 1:

Vyúčtování se provádí pro období od 27.5.2008 do 26.6.2008 – tj. za 31 dnů. Odebraná voda je 100 m3 a odběrné místo je zařazeno v kategorii C – to znamená, že sazba pevné složky ceny je 1092 Kč/rok.

Odběratel odebírá pouze pitnou vodu.

Pevná složka vodného: 1092/365*31 = 92,75 Kč

Pohyblivá složka vodného: 25,83*100 = 2583,00 Kč

Celkem cena bez DPH 2675,75 Kč DPH 2675,75 * 9% = 240,82 Kč

Celkem vodné vč.DPH 2916,57 Kč

Celkem k úhradě – zaokrouhleno 2917,00 Kč

 

Příklad 2:

Vyúčtování se provádí pro období od 27.5.2007 do 26.5.2008 – tj. za 365 dnů ale z toho od 1.1.2008, kdy byla zavedena dvousložková forma vodného a stočného, je pouze 147 dní. Odebraná voda je 100 m3 a odběrné místo je zařazeno v kategorii A – to znamená, že sazba pevné složky ceny je 350 Kč/rok.

Odběratel odebírá pouze pitnou vodu. Vzhledem k změně ceny k 1.1.2008 se odebrané množství rozdělí v poměru dnů na část odebranou v roce 2007 – 60 m3 a v roce 2008 - 40 m3. Také sazba DPH je použita podle období, ve kterém byla voda spotřebována.

Pevná složka vodného: 350/365*147 = 140,96 Kč

Pohyblivá složka vodného: 24,67*60+25,83*40 = 2513,40 Kč

Celkem cena bez DPH 2654,36 Kč DPH 1480,20*5%+1174,16* 9% = 179,68 Kč Celkem vodné vč.DPH 2834,04 Kč

Celkem k úhradě – zaokrouhleno 2834,00 Kč

 

Poznámka: Výpočty neuvažují s placením záloh.

Uzavření Zákaznického centra od 18.1.2022

vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace výskytu COVID-19 

od 18. 1. 2022 až do odvolání bude Zákaznické centrum v Hradci Králové preventivně UZAVŘENO pro osobní kontakt se zákazníky.

 

  • Všechny své služby poskytuje i nadále v bezkontaktním režimu.
  • Uzavřeny budou i pokladny a nebude přijímána žádná hotovost.
  • Platby je nutné realizovat jen v bezkontaktním režimu.

Na webových stránkách www.khp.cz jsou k dispozici potřebné formuláře a kontakty.

 

K vyřízení Vašich požadavků využijte, prosím, zákaznické linky 841 11 12 13 a 601 273 273 nebo email info@khp.cz.

 

Případně Vaše požadavky zasílejte poštou na adresu Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové.

 

Děkujeme za pochopení!

 

Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

 

Nový Bydžov - kontakt

495 490 320

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky