Úvod Import Články Všeobecné informace-vodné-stočné Jak se tvoří cena ?

Jak se tvoří cena ?

Jak se tvoří cena ?

10. říjen 2012

Cena vodného a stočného je podle Cenového věstníku vydávaného Ministerstvem finance ČR zařazena mezi tzv. věcně usměrňované ceny.
To znamená, že do ceny vodného a stočného je provozovatel oprávněn promítnout jen oprávněné náklady a přiměřený zisk.

Výměr take stanovuje, které náklady do ceny zahrnout nesmí.

Mezi náklady, které se promítají do ceny vodného a stočného patří především nájemné za vodárenskou infrastrukturu, dále náklady na energie, mzdy a odvody, odpisy provozního majetku, poplatky za odběr vody, služby a pod.

Náklady jsou vztažené k prodanému množství pitné vody (u vodného) nebo odvedené odpadní vody (u stočného). Vzhledem k tomu, že 80% nákladů je fixní a nezávisí na množství prodané vody, je cena na tomto množství významně závislá.

Cena vody tak roste nejenom proto, že stoupají náklady na výrobu a čištění, které se do ní promítají, ale může růst take proto, že se sníží prodej vody například z důvodu ukončení činnosti nějakého významného odběratele.

Tvorba ceny vodného a stočného je pro naši společnost upravena ve Smlouvě o nájmu a provozování uzavřené mezi KHP a.s. a VAK Hradec Králové a.s.

Cena vodného a stočného je stanovena jako jednotná pro všechny odběratele.

Návrh kalkulace ceny vytvořený podle stanovených pravidel předkládá provozovatel majiteli – v našem případě Královéhradecká provozní VAKu.

Cena může být vyhlášena a uplatněna až po schválení majitelem.

Cena vodného a stočného podléhá, podle zákona o cenách, také případné kontrole ze strany státních orgánů.

Otevírací doba zákaznického centra

pondělí

8 - 17
úterý 8 -14
středa 8 - 17
čtvrtek zavřeno
pátek 8 - 11
 
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky