Úvod Import Články Všeobecné informace-vodné-stočné Jak se tvoří cena ?

Jak se tvoří cena ?

Jak se tvoří cena ?

10. říjen 2012

Cena vodného a stočného je podle Cenového věstníku vydávaného Ministerstvem finance ČR zařazena mezi tzv. věcně usměrňované ceny.
To znamená, že do ceny vodného a stočného je provozovatel oprávněn promítnout jen oprávněné náklady a přiměřený zisk.

Výměr take stanovuje, které náklady do ceny zahrnout nesmí.

Mezi náklady, které se promítají do ceny vodného a stočného patří především nájemné za vodárenskou infrastrukturu, dále náklady na energie, mzdy a odvody, odpisy provozního majetku, poplatky za odběr vody, služby a pod.

Náklady jsou vztažené k prodanému množství pitné vody (u vodného) nebo odvedené odpadní vody (u stočného). Vzhledem k tomu, že 80% nákladů je fixní a nezávisí na množství prodané vody, je cena na tomto množství významně závislá.

Cena vody tak roste nejenom proto, že stoupají náklady na výrobu a čištění, které se do ní promítají, ale může růst take proto, že se sníží prodej vody například z důvodu ukončení činnosti nějakého významného odběratele.

Tvorba ceny vodného a stočného je pro naši společnost upravena ve Smlouvě o nájmu a provozování uzavřené mezi KHP a.s. a VAK Hradec Králové a.s.

Cena vodného a stočného je stanovena jako jednotná pro všechny odběratele.

Návrh kalkulace ceny vytvořený podle stanovených pravidel předkládá provozovatel majiteli – v našem případě Královéhradecká provozní VAKu.

Cena může být vyhlášena a uplatněna až po schválení majitelem.

Cena vodného a stočného podléhá, podle zákona o cenách, také případné kontrole ze strany státních orgánů.

Uzavření Zákaznického centra od 18.1.2022

vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace výskytu COVID-19 

od 18. 1. 2022 až do odvolání bude Zákaznické centrum v Hradci Králové preventivně UZAVŘENO pro osobní kontakt se zákazníky.

 

  • Všechny své služby poskytuje i nadále v bezkontaktním režimu.
  • Uzavřeny budou i pokladny a nebude přijímána žádná hotovost.
  • Platby je nutné realizovat jen v bezkontaktním režimu.

Na webových stránkách www.khp.cz jsou k dispozici potřebné formuláře a kontakty.

 

K vyřízení Vašich požadavků využijte, prosím, zákaznické linky 841 11 12 13 a 601 273 273 nebo email info@khp.cz.

 

Případně Vaše požadavky zasílejte poštou na adresu Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové.

 

Děkujeme za pochopení!

 

Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

 

Nový Bydžov - kontakt

495 490 320

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky