Úvod Média Tiskové zprávy Archiv TZ Tiskové zprávy 2012 Úpravna vody projde modernizací

Úpravna vody projde modernizací

5. září 2012

(tisková zpráva, 5.9.2012)

Hradec Králové, 5. září 2012.  Před více než 40 lety byla postavena úpravna vody v Hradci Králové, která zajišťuje přeměnu surové vody z řeky Orlice ve vodu pitnou. Zařízení úpravny vody za celou dobu své existence používá původní technologická zařízení a neproběhla zde žádná zásadní rekonstrukce.
Tu však úpravna vody podstoupí v následujících 27 měsících.

 

Ve středu 5. září 2012 zástupci investora společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., provozovatele Královéhradecké provozní, a.s. a zhotovitele, Sdružení: Úpravna Hradec zahájili slavnostním poklepáním základního kamene projekt rekonstrukce a modernizace úpravny vody Hradec Králové. V jejím průběhu dojde ke kompletní výměně technologických zařízení a instalaci moderního řídicího systému, díky čemuž úpravna stoprocentně zabezpečí dodávku vody v požadovaném celoročním množství a kvalitě.

„Úpravna vody na řece Orlici byla postavena v roce 1964. Jejím uvedením do provozu byla zahájena novodobá historie zásobení Hradce Králové pitnou vodou,“ uvedl v průběhu slavnostního zahájení předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Ing. František Barák. „Do té doby mělo město samostatný užitkový vodovod, prostřednictvím kterého byla užitková voda přiváděna do domů, a pro pitnou vodu se chodilo na ulici ke stojánkům. Pitná voda byla do počátku 60. let minulého století zavedena pouze do několika málo veřejných objektů. Po zahájení provozu úpravny byl užitkový vodovod zrušen a pitná voda zavedena přímo do domů,“ přiblížil historii Barák.

Současná kapacita úpravny vody činí 150 l/s a zůstane zachována i po dokončení modernizace. „Je třeba si uvědomit, že úpravna vody slouží pouze jako záložní zdroj pro výrobu pitné vody,“ uvedl ředitel Královéhradecké provozní, a.s. Jakub Hanzl. „Hradec Králové a okolí je standardně zásobováno z podzemních zdrojů, zejména pak z oblasti Litá-Mokré. I proto nepocítí zákazníci v průběhu rekonstrukce žádná omezení. Průměrná spotřeba pitné vody přitom pro Hradec Králové činí cca 20.000 m3 za den. Zásoba pitné vody je akumulována v podzemních vodojemech na Novém Hradci Králové,“ doplnil Hanzl. Za zmínku stojí také fakt, že úpravna vody kromě funkce záložního zdroje je také využívána v období od března do července, kdy je limitován zdroj kvalitní podzemní pitné vody a z důvodu preference ochrany přírody a krajiny je čerpání na Lité omezeno.

Projekt rekonstrukce a modernizace úpravny vody Hradec Králové zpracovala společnost Voding Hranice a.s. Náklady na realizaci projektu činí celkem 116,2 mil. Kč. Vodovody a kanalizace  Hradec Králové, a.s. uhradí 68,2 mil. Kč, zbývající část potom pokryje formou předplaceného nájemného provozovatel, Královéhradecká provozní, a.s. Vítězem výběrového řízení na zhotovitele se stalo Sdružení: Úpravna Hradec, reprezentované společnostmi KUNST, spol. s r.o., VCES a.s. a Královopolská Ria a.s. Konec projektu rekonstrukce a modernizace úpravny vody Hradec Králové je plánován na 1.12.2014. „Po celou dobu provádění stavebních a technologických prací budeme schopni do 72 hodin uvést úpravnu vody do provozu v případě nenadále havárie či poruchy,“ řekl Adolf Pytela, ředitel společnosti KUNST, spol. s r.o. „Stavba bude náročná také tím, že objekt zůstane po celou dobu s původní střechou, veškerá manipulace s materiálem, bedněním či jednotlivými prvky technologie tak bude muset probíhat bez pomoci jeřábu,“ uzavřel Pytela.

Projekt modernizace a rekonstrukce úpravny vody však není jediným, do kterého Vodovody a kanalizace Hradec Králové v letošním roce investují. Dalších bezmála 390mil.Kč bude v tomto a příštím roce použito na obnovu a rozvoj vodovodní a kanalizační sítě v regionu.

Otevírací doba zákaznického centra

pondělí

8 - 17
úterý 8 -14
sředa 8 - 17
čtvrtek zavřeno
pátek 8 - 11
 
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky