Úvod Média Tiskové zprávy Archiv TZ Tiskové zprávy 2014 Cena vody v Hradci Králové a okolí se zvýší o 2,9%

Cena vody v Hradci Králové a okolí se zvýší o 2,9%

1. prosinec 2014

(tisková zpráva, 1.12.2014)

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. stanovila cenu vodného a stočného pro rok 2015 ve výši 88,07 Kč/m3.

Proti letošku se cena zvyšuje o 2,5 Kč/m3, což představuje u průměrného spotřebitele nárůst výdajů za vodné a stočné cca o 90 korun za rok.

Hlavním důvodem nárůstu ceny je zvýšený nákup surové povrchové vody z řeky Orlice po uvedení zrekonstruované úpravny vody do provozu v letošním roce. Povrchová voda nakupovaná od státu je zhruba 2,5x dražší než cena vody podzemní.

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. investovala od roku 2006 do obnovy vodárenského majetku, to je do rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí, čistíren odpadních vod v Chlumci nad Cidlinou, Novém Bydžově a v Hradci Králové přes 2 miliardy korun. K tomu využila zdrojů získaných z vodného a stočného, dotací od Ministerstva zemědělství ČR, předplaceného nájemného a dividend od provozovatele Královéhradecké provozní, a.s., jejímž je 34% vlastníkem, a dále komerčních úvěrů. Hlavním zdrojem příjmů společnosti je nájemné z pronájmu vodárenského majetku. Výše ročního nájmu od roku 2006 významně vzrostla ze 144 mil. korun na 239 mil. korun v roce 2014.

Do roku 2021 splácí společnost státem zvýhodněné úvěry a předplacené nájemné od provozovatele poskytnuté na vybudování  nových vodovodů, kanalizací, rekonstrukci a modernizaci některých úpraven a čistíren odpadních vod (ČOV) v regionu. Patří k nim výměna azbestocementových vodovodních potrubí, výstavba a rekonstrukce 2 úpraven vody ve zdrojové oblasti Litá, dokončení Vodárenské soustavy východní Čechy, kanalizace Březhrad, kanalizace Nový Bydžov - Metličany a Skřivany, modernizace ČOV Chlumec nad Cidlinou a ČOV Hradec Králové, kanalizace Rusek, výstavba retenčních stok v Hradci Králové a rekonstrukce a modernizace úpravny vody na Orlici v Hradci Králové).    

Současný dobrý stav vodárenského majetku, sítí a technologií společnosti umožňuje konstantní dodávky kvalitní pitné vody spotřebitelům v regionu Hradce Králové.

Další potřeby financování obnovy budou odpovídat běžnému opotřebení vodovodů a kanalizací, při rekonstrukcích kanalizací bude zohledněna skutečnost zvýšené intenzity a stále častěji se opakujících letních extrémních dešťů. Společnost nepředpokládá mimořádné zdroje na zajištění těchto opatření. Je předpoklad, že v nejbližších letech nedojde k významným změnám ve výši ceny vodného a stočného v regionu působení společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Další informace:

ing. Pavel Loskot, technicko-provozní náměstek, Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

tel.: 491 512 740, e-mail: pavel.loskot@vakhk.cz

Otevírací doba zákaznického centra

pondělí

8 - 17
úterý 8 -14
sředa 8 - 17
čtvrtek zavřeno
pátek 8 - 11
 
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky