Úvod Média Tiskové zprávy Cena vody na rok 2020

Cena vody na rok 2020

27. listopad 2019

Cena vody v Hradci Králové a okolí se v roce 2020 zvýší o 1,93 %

(tisková zpráva, 26.11.2019)

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. pokračuje i v roce 2020 v účtování služeb svým odběratelům za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod ve formě dvousložkové ceny. Představenstvo společnosti stanovilo cenu pohyblivé složky vodného a stočného 93,36 Kč/m3 (v roce 2019 byla 93,56 Kč/m3). Podíl pevné složky vodného a stočného stanovovaný na základě velikosti vodoměru na každém odběrném místě se v roce 2020 zvýší v průměru z 6,18% na 8,14%, což pro odběratele např. rodinného domu, který platí za vodné i stočné, znamená navýšení o 298,-Kč/rok.

Proti současné ceně se od 1.1.2020 vodné v průměru zvýší o 0,85 Kč/m3 a stočné o 1,08 Kč/m3. To představuje navýšení ceny služeb za dodávku pitné vody a odkanalizování o 1,93 %. Odběratele napojeného na veřejný vodovod a kanalizaci se tato změna dotkne navýšením měsíčních výdajů v průměru o 4,70 koruny. Navýšení ceny je způsobeno zejména nárůstem mzdových nákladů, nákladů na energie a zavedením nového poplatku za vypouštění odpadních vod.

V květnu příštího roku nabyde účinnosti zákonné opatření, na základě kterého dojde u vodného a stočného ke snížení daně z přidané hodnoty na 10% ze současných 15%. Toto snížení DPH se plně projeví v cenách za služby vodného a stočného od 1.5.2020.

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (dále jen „VAK Hradec Králové“) investovala od roku 2006 do obnovy a rozvoje svého vodárenského majetku přes 2,9 miliardy korun. K tomu využila zdrojů získaných z vodného a stočného, dotací od Ministerstva zemědělství ČR, bezúročných státních půjček a státem dotovaných komerčních úvěrů, předplaceného nájemného a dividend od provozovatele Královéhradecké provozní, a. s. Hlavním zdrojem příjmů společnosti je nájemné z pronájmu vodárenského majetku. Jeho výše vzrostla od roku 2006 ze 144 mil. na plánovaných 264,5 mil. Kč pro rok 2020. Nutno dodat, že z vybrané částky vodného a stočného od odběratelů bude v roce 2020 investováno zpět do údržby, oprav, obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací 52 %, 17 % poskytnuto státu ve formě daní a poplatků souvisejících s provozem vodovodů a kanalizací a zbylých 31 % použito na zajištění samotného provozu vodovodů a kanalizací.

Současný velmi dobrý stav vodárenského majetku, sítí a technologií společnosti a jejich propojení v rámci Východočeské vodárenské soustavy umožňují konstantní dodávky kvalitních vodárenských služeb spotřebitelům v regionu Hradce Králové. Proto také společnost v nejbližších letech nepředpokládá výrazný nárůst ceny vodného a stočného.

Městy a obcemi vlastněný VAK Hradec Králové je majitelem vodárenských a kanalizačních sítí a zabývá se hlavně investicemi do tohoto majetku. Provoz sítí, včetně fakturací klientům, zajišťuje společnost Královéhradecká provozní, a.s. (KHP) ze skupiny francouzské Veolie. Provoz vodáren má KHP pronajatý od října 2005 na 30 let. Ceny vody schvaluje VAK Hradec Králové, který je i 34% vlastníkem Královéhradecké provozní, a.s.

Otevírací doba zákaznického centra

pondělí

8 - 17
úterý 8 -14
sředa 8 - 17
čtvrtek zavřeno
pátek 8 - 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení zákazníci,
dne 24. 6. 2022 bude zákaznické centrum pro veřejnost z technických důvodů uzavřeno. 
Omlouváme se za toto krátkodobé mimořádné opatření.
 
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky