Úvod Média Tiskové zprávy Opravy na Velkém náměstí

Opravy na Velkém náměstí

Opravy na Velkém náměstí

21. únor 2017

Avizované opravy vodovodních a kanalizačních řadů na Velkém náměstí začnou, jakmile to klimatické podmínky dovolí.

Tyto práce měly být původně součástí městem plánované kompletní rekonstrukce Velkého náměstí.  Vzhledem ke špatnému stavu vodovodních a kanalizačních řadů však již nelze déle čekat a stavební práce společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. zahájí během následujících dní.

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové má v plánu opravovat v letech 2017 – 2018 vodovodní a kanalizační řady v prostoru Velkého náměstí v Hradci Králové. Jedná se o cca 890 m vodovodních a cca 690 m kanalizačních řadů o různých profilech a různých hloubkách. Rekonstrukce těchto řadů měla původně proběhnout v souběhu s plánovanou rekonstrukcí povrchů na Velkém náměstí, jejíž investorem je město Hradec Králové. Vzhledem k současnému stavu, kdy dosud nebylo vydáno územní rozhodnutí na rekonstrukci povrchů, se společnost rozhodla provést část výměny vodovodních a kanalizačních řadů v předstihu, a to v následujících letech 2017 -2018. Bude se jednat o opravu řadů, u kterých se nebude měnit jejich trasa ani rozměry vedení, bude se jednat o tzv. stavební úpravu, která nevyžaduje ani územní rozhodnutí ani stavební povolení.

Informace o aktuálně probíhajících pracích či případných omezeních v dodávkách pitné vody budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách provozovatele sítí Královéhradecké provozní, a.s. a na webových stránkách města Hradce Králové.

Pro rok 2017 je plánována výměna následujících řadů v daných časových úsecích

V termínu zhruba od konce února do 31. května dojde k výměně vodovodního řadu DN 80 z litiny v západní části Velkého náměstí v celkové délce cca 70 m. Jedná se o úsek vyústění Velkého náměstí do ul. V Kopečku podél nemovitostí až k Infocentru na rohu s ul. Franušovou. Dále půjde v tomto časovém rozmezí o výměnu kanalizačního řadu DN 300 z PVC a kameniny v západní části Velkého náměstí v celkové délce cca 63 m + 25 m v ul. Franušova. Jedná se o úsek vyústění Velkého náměstí do ul. V Kopečku podél nemovitostí až k Infocentru na rohu s ul. Franušovou a následně do ul. Franušova, tak aby byla rekonstrukce ukončena do konce května. 

V termínu zhruba od 1. března do 31. července dojde k výměně kanalizačního řadu DN 300 z kameniny v délce cca 50 m v ul. Franušova. Jedná se o pokračování výměny, která bude stavebně i časově navazovat na předchozí část. Konec tohoto úseku bude v křižovatce ulic Franušova a Rokitanského.

V termínu zhruba od 1. července do 31. srpna dojde k výměně zděného kanalizačního řadu 500/600 mm v prostoru Velkého náměstí v délce cca 65 m za nový profil DN 300. Jedná se o výměnu od uličky Bono Publico přes střed náměstí, kde je veřejné parkování až do hrany současného průjezdu.

V termínu zhruba od 15. září do 30. listopadu dojde k výměně vodovodního řadu DN 150 z litiny v délce cca 46 m v severní části Velkého náměstí. Začátek úseku bude v křižovatce ul. Klicperova a jeho konec bude v před č.p. 144, kde bude i ukončena obnova kanalizace. Dále se uskuteční výměna kanalizačních řádů DN 400 (délka cca 25 m) a DN 200 (délka cca 40 m) v severní části Velkého náměstí. Začátek úseku (DN 200) bude v křižovatce ul. Klicperova a jeho konec bude v před č.p. 144, další část dále měněného kanalizačního řadu (DN 400) bude i v ul. Klicperova.

Otevírací doba zákaznického centra

pondělí

8 - 17
úterý 8 -14
středa 8 - 17
čtvrtek zavřeno
pátek 8 - 11
 
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky