Úvod Média Tiskové zprávy Podpis smlouvy o spolupráci vodáren

Podpis smlouvy o spolupráci vodáren

21. březen 2016

tisková zpráva, 21.3.2016

Vodárenské společnosti východních Čech podepsaly symbolicky v den oslav Světového dne vody smlouvu o spolupráci. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Královéhradecká provozní, a.s. a Vodárenská společnost Chrudim, a.s. podepsaly 21.3.2016 smlouvu, jejímž cílem je zajistit předávání informací, zkušeností a zejména plánování a případné pomoci v dodávkách surové vody při krizových otázkách spojených se suchem.

Všechny výše zmiňované společnosti využívají takzvanou Vodárenskou soustavu východní Čechy (VSVČ), která zabezpečuje dodávky pitné vody pro obyvatele okresů Hradec králové, Pardubice, Náchod a Chrudim. Její hlavní výhodou je dostatečná kapacita přírodních zdrojů a přívodních řadů propojující skupinové vodovody těchto 4 významných východočeských měst. Flexibilita těchto systémů umožňuje zásobení vodou obcí z míst jejího přebytku do míst jejího nedostatku.

Vodárenská soustava byla realizována v letech 1993 až 1999 s celkovými náklady 1,3 miliardy korun českých a přispěla k významnému rozvoji veřejného zásobování pitnou vodou. Vodu systém získává z podzemních zdrojů v Polické křídové pánvi, jímacího území Litá, Hrobice, Podlažice a povrchových zdrojů písníku Oplatil a řeky Orlice. Průměrná využitelná kapacita celé soustavy je 1.050l/s.

Významu nabývá Vodárenská soustava zejména v několika posledních letech, kdy se začínají projevovat negativní dopady sucha. V hlubinných zdrojích, jakými jsou Polická křídová pánev a jímací území Litá se prozatím nedostatek vody neprojevil. Nedostatek či ztráta vody byly zatím identifikovány pouze u zdrojů kvarterních. Je však třeba zmínit, že za poslední dvě mimovegetační období (listopad až březen) hydrologických roků 2014 a 2015 byl srážkový úhrn v jímací oblasti Litá o 110mm pod dlouhodobým normálem (1981-2010).

Všechny participující společnosti jsou si vědomi nenahraditelného významu Vodárenské soustavy východní Čechy. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. například v roce 2015 zpracovala návrh na postupnou rekonstrukci a modernizaci přivaděče DN800, který je součástí systému a přivádí v délce 26km vodu z náchodské části (vodojem Bohuslavice) do Hradce Králové. „Dnešní podpis smlouvy je dalším zodpovědným krokem na cestě ve spolupráci, smysluplném využívání zdrojů vody a jejich ochrany nejen pro současnost, ale zejména pro budoucnost,“ dodává Zdenek Fink, primátor města Hradec Králové.

 

Veronika Bergrová, tisková mluvčí

Královéhradecká provozní, a.s.

Tel.: 724 283 049, mail: veronika.bergrova@khp.cz

 

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec králové, a.s. je vodárenskou společností, která zajišťuje komplex činností souvisejících s výrobou a zásobením pitnou vodou, odkanalizováním obcí a čištěním odpadních vod. Působí zejména na území okresu Hradec Králové a zasahuje i do okrajových částí okresů Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Náchod, Kolín, Nymburk, Jičín a Trutnov.

Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. zajišťuje provoz vodovodů a kanalizací na území okresu Pardubice a zásobuje pitnou vodou více než 160 tisíc obyvatel.

Společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. je vlastníkem vodárenské infrastruktury na území okresu Chrudim. Hlavním úkolem a nejdůležitější činností společnosti je péče o rozvoj a obnovu vodárenské infrastruktury v oblasti její působnosti.

Společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. je vodárenskou společností působící na území okresu Náchod, která poskytuje své služby téměř 80 tisícům obyvatel.

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. je největším provozovatelem vodárenské infrastruktury na území okresu Chrudim, zajišťuje dodávky pitné vody pro více než 80 tisíc obyvatel.

Společnost Královéhradecká provozní, a.s. provozuje vodárenskou infrastrukturu na území okresu Hradec Králové. Zajišťuje služby pro více než 160 tisíc obyvatel.

 

Otevírací doba zákaznického centra

pondělí

8 - 17
úterý 8 -14
středa 8 - 17
čtvrtek zavřeno
pátek 8 - 11
 
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky