Úvod Média Tiskové zprávy Úpravna vody se rozběhne po dvou letech

Úpravna vody se rozběhne po dvou letech

5. květen 2014

(tisková zpráva, 5.5.2014)

Během úterý 6.5.2014 začne postupně úpravna vody Hradec Králové - Orlice dodávat pitnou vodu do vodovodní sítě.

Od září roku 2012 prošla úpravna rozsáhlou modernizací. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec králové, a.s., která je jejím vlastníkem, investovala do rekonstrukce více než 130 mil.Kč. V rámci její rekonstrukce došlo zejména ke kompletní výměně technologických zařízení a instalaci moderního řídicího systému. Komplexní testy a zapracování nových technologií jsou hlavním motivem pro spuštění úpravny vody v tomto roce. Dalším důvodem je pak povinnost respektovat v jarním období limity týkající se možnosti odběru podzemních vod v chráněné oblasti Litá Mokré.

„Letošní suchá zima se samozřejmě projevuje i na zásobách vody, které se obvykle vytvářejí v Orlických horách v podobě sněhu. Hladina podzemních vod je nejnižší za posledních 10 let. I proto v letošním roce necháme úpravnu spuštěnou déle než obvykle, předpokládáme, že v chodu bude až do července,“ říká Tomáš Hosa, provozní ředitel společnosti.

V dodávkách pitné vody odběratelům tvoří upravená voda z řeky Orlice necelou polovinu celkového množství. Druhá polovina je i v průběhu spuštění úpravny tvořena vodou z podzemních zdrojů z oblasti Náchoda, Pardubic a Litá-Mokré. Po smíchání těchto dvou podílů dochází k mírnému poklesu tvrdosti vody dodávané do hradecké vodovodní sítě.

Hradecká úpravna byla postavena na počátku 60.let minulého století a až do roku 1997 dodávala standardně pitnou vodu do vodovodní sítě královéhradeckého regionu. Od tohoto roku slouží výhradně jako záložní zdroj, pro zajištění její provozuschopnosti je spouštěna minimálně jedenkrát ročně. V posledních dvou letech nebyla spuštěna vůbec.

V úpravně prochází voda několika stupni úpravy, pro jednoduchou představu je to nejprve předozonizace (dezinfekce surové vody ozónem), poté flotace (separace kalu), následuje filtrace vody na pískových filtrech, doozonizace, filtry s aktivním uhlím a nakonec hygienizace chlorem.

Voda vyrobená v úpravně vody splňuje veškeré hygienické požadavky dle vyhlášky o pitné vodě č.252/2004 Sb. Na její kvalitu dohlíží při pravidelných rozborech nejen provozovatel, ale také Krajská hygienická stanice Hradec Králové.

Vánoční otevírací doba 2022:       recepce a pokladna

Vážení zákazníci,

dovolujeme si vás upozornit na změnu provozní doby v období vánočních a novoročních svátků:

 

RECEPCE a POKLADNA:

23.12. 7.00 – 11.00
27.12. 7.00 – 15.00
28.12. 7.00 – 15.00
29.12. 7.00 – 15.00
30.12. 7.00 – 11.00

ZÁKAZNICKÝ ÚTVAR:

23.12. 8.00 – 11.00
27.12. 8.00 – 14.00
28.12. 8.00 – 15.00
29.12. zavřeno
30.12. 8.00 – 11.00
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky