Úvod Média Tiskové zprávy Vodárny podpořily vzdělávání i v době koronavirové

Vodárny podpořily vzdělávání i v době koronavirové

15. červen 2021

Hradecké i středočeské vodárny se dlouhodobě podílejí na podpoře vzdělávání veřejnosti. Doba „koronavirová“ přinesla další možnosti a příležitosti, tentokrát se zaměřením na vysokoškolské studenty.

Společnosti Královéhradecká provozní, a.s. (KHP) a Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) ve spolupráci s Institutem environmentálních služeb, a.s. (IES) poskytly studentům VŠCHT Praha, Univerzity Hradec Králové (UHK) a přeshraničně sousedící Univerzity Opole (UO) možnost pro distanční vysokoškolskou výuku využít zdarma moderní edukativní prostředek.

„Jedná se o vzdělávací program - virtuální interaktivní 3D prohlídku čistírny odpadních vod v Hradci Králové - který prioritně slouží ke školení zaměstnanců Veolia. Tento program, využívající špičkovou moderní techniku, byl vytvořen IES a natočen na hradecké čistírně s odborným komentářem manažera technologického útvaru KHP jako reálného průvodce. Studenti vysokých škol tak měli možnost načerpat znalosti z opravdového prostředí provozu, a to i přesto, že epidemiologická situace nedovolila vstup do vodárenských objektů,“ představil projekt Ing. Jakub Hanzl, generální ředitel společností KHP a SVAS.

Tato virtuální prohlídka popisuje všechny stupně čištění odpadní vody a je rozdělena na dvě kapitoly - Vodní linka a Kalové hospodářství. Součástí Vodní linky je i samostatná část věnovaná centrálnímu řízení. Jednotlivá 360´ videa odděluje schematická mapka znázorňující konkrétní bod/místo výkladu v celém procesu čištění.

Koncem měsíce dubna došlo k realizaci dvou plánovaných akcí ve spolupráci KHP, Univerzity Hradec Králové a Univerzity Opole. Uskutečnily se dva dvouhodinové výukové bloky v prostředí Microsoft Teams, kterého se zúčastnilo téměř 70 studentů. Obě akce proběhly v rámci řešení čtyřletého projektu INTERREG VA (2018-2021) „Spolupráce UO a UHK rozšiřující možnosti uplatnění absolventů na přeshraničním trhu práce“.

Úvodním blokem byly dvě přednášky, jedna přednáška v češtině na téma "Základy čištění odpadních vod" a druhá v angličtině „Advanced technologies in wastewater treatment“, které prezentoval manažer technologického útvaru KHP Ing. Pavel Král, Ph.D. Poté následovala hodinová individuální virtuální 3D prohlídka ČOV Hradec Králové. Na závěr se všichni zúčastnění distančně sešli v prostředí MS Teams, kde proběhla zpětná vazba a hodnocení kurzu formou individuálního polostrukturovaného rozhovoru s účastníky, které ukázalo velkou spokojenost studentů s neobvyklým odborným zážitkem i jejich motivaci k dalšímu vzdělávání v této oblasti.

Jak potvrdil děkan Přírodovědecké fakulty UHK doc. RNDr. Jan Kříž, PhD. a vedoucí manažer CZ části tohoto mezinárodního projektu, podporovaného EU: „Kvalitních odborníků pro přírodovědno-technicky zaměřené obory environmentální technologie ochrany prostředí a podpory zdraví je v rámci celé EU trvalý nedostatek, což se stává zejména v této složité době celospolečenským problémem i v řadě dalších zemí. Využití nejmodernější 3D interaktivní videotechnologie v distanční odborné praxi je významný, a pokud je mi z odborné literatury známo, i ojedinělý počin. Tento směr si nepochybně v budoucnu najde své trvalé místo nejen jako významná motivace pro získávání studentů pro toto odborné zaměření, ale i jako nedílná součást vysokoškolské výuky“.

 

FOTOGALERIE, Zdroj: pH media Czech Republic

 

Pro případné doplnění kontaktujte tiskovou mluvčí:

Mgr. Jitka Zoubková

Tel.: +420 602 138 114

Email: jitka.zoubkova@khp.cz

Uzavření Zákaznického centra od 18.1.2022

vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace výskytu COVID-19 

od 18. 1. 2022 až do odvolání bude Zákaznické centrum v Hradci Králové preventivně UZAVŘENO pro osobní kontakt se zákazníky.

 

  • Všechny své služby poskytuje i nadále v bezkontaktním režimu.
  • Uzavřeny budou i pokladny a nebude přijímána žádná hotovost.
  • Platby je nutné realizovat jen v bezkontaktním režimu.

Na webových stránkách www.khp.cz jsou k dispozici potřebné formuláře a kontakty.

 

K vyřízení Vašich požadavků využijte, prosím, zákaznické linky 841 11 12 13 a 601 273 273 nebo email info@khp.cz.

 

Případně Vaše požadavky zasílejte poštou na adresu Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové.

 

Děkujeme za pochopení!

 

Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

 

Nový Bydžov - kontakt

495 490 320

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky