Úvod Média Tiskové zprávy Vodné a stočné pro rok 2021

Vodné a stočné pro rok 2021

1. prosinec 2020

tisková zpráva 1.12.2020

Vodné a stočné v Hradci Králové a okolí v roce 2021

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. pokračuje i v roce 2021 v účtování služeb svým odběratelům za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod ve formě dvousložkové ceny. Představenstvo společnosti stanovilo cenu pohyblivé složky vodného a stočného 91,14 Kč/m3 včetně 10%ní daně z přidané hodnoty (v období leden až duben loňského roku byla cena 93,35 Kč/m3, přičemž k 1. květnu 2020 došlo ke snížení sazby daně z přidané hodnoty na 10% a cena pohyblivé složky se snížila na 89,29 Kč/m3). Podíl pevné složky vodného a stočného na celkové ceně, stanovovaný na základě velikosti vodoměru na každém odběrném místě, se v roce 2021 zvýší v průměru z 8,14% na 10%. To například pro majitele rodinného domu, který platí za vodné i stočné, znamená navýšení o 363 Kč za rok.

Proti současné ceně se od 1.1.2021 vodné v průměru zvýší o 2,89 Kč/m3 a stočné o 1,22 Kč/m3. To představuje navýšení ceny služeb za dodávku pitné vody a odkanalizování o 4,2 %. Odběratele napojeného na veřejný vodovod a kanalizaci se tato změna dotkne navýšením měsíčních výdajů na jednu osobu v průměru o 9,90 koruny. Důvodem navýšení ceny je zejména nárůst hodnoty vodárenského infrastrukturního majetku společnosti VAK Hradec Králové, který souvisí s rozvojem infrastruktury v našem regionu. Zvyšuje se tím i potřeba finančních zdrojů na jeho řádnou obnovu a opravy, konkrétně se to bude v nejbližších letech týkat zejména propojení a zvyšování kapacity zdrojů vody na vodárenské soustavě, která propojuje celé východní Čechy a je tak významným prvkem v zásobování obyvatelstva celého regionu i v době hrozícího sucha.

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. investovala od roku 2006 do obnovy a rozvoje svého vodárenského majetku přes 3,1 miliardy korun. K tomu využila zdrojů získaných z vodného a stočného, dotací od Ministerstva zemědělství ČR, bezúročných státních půjček a státem dotovaných komerčních úvěrů, předplaceného nájemného a dividend od provozovatele Královéhradecké provozní, a. s. Hlavním zdrojem příjmů společnosti je nájemné z pronájmu vodárenského infrastrukturního majetku. Jeho výše vzrostla od roku 2006 ze 144 mil. na 275,5 milionů korun pro rok 2021.

Současný velmi dobrý stav vodárenského majetku, sítí a technologií společnosti a jejich propojení v rámci Východočeské vodárenské soustavy umožňují konstantní dodávky kvalitních vodárenských služeb spotřebitelům v regionu Hradce Králové. Proto také společnost v nejbližších letech nepředpokládá výrazný nárůst ceny vodného a stočného.

Městy a obcemi vlastněný VAK Hradec Králové je majitelem vodárenských a kanalizačních sítí a zabývá se hlavně investicemi do tohoto majetku. Provoz sítí včetně fakturací klientům zajišťuje společnost Královéhradecká provozní (KHP) ze skupiny francouzské Veolie. Ceny vody schvaluje VAK. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. je 34% vlastníkem Královéhradecké provozní, a.s.

Další informace:

Ing. Pavel Loskot, technicko-provozní náměstek,

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

tel.: 491 512 740, e-mail: pavel.loskot@vakhk.cz

Otevírací doba zákaznického centra

Od 22. 2. 2021 je zákaznické centrum Královéhradecké provozní, a.s. znovu otevřeno pro veřejnost.

pondělí 8h-17h
úterý 8h-14h
sředa 8h-17h
čtvrtek zavřeno
pátek 8h-11h
 
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

 

Nový Bydžov - kontakt

495 490 320

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky