Úvod Média Tiskové zprávy Vodovody a kanalizace investují do obnovy svého majetku

Vodovody a kanalizace investují do obnovy svého majetku

Vodovody a kanalizace investují do obnovy svého majetku

24. únor 2022

Po rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci úpravny vody se společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové pustila do obnovy vodovodního řadu DN 600 z ÚV HK na vodojemy Nový Hradec Králové.

Jedná se o obnovu přívodního řadu, kterým se čerpá voda z úpravny v ulici Víta Nejedlého na Slezském Předměstí do novohradeckých vodojemů. Výkopy dočasně omezí pohyb v místě stavby. Připravena je i obnova kanalizace a vodovodu v Erbenově ulici.

„Jedná se o rekonstrukci vodovodního řadu o průměru 600 milimetrů v délce dvou a půl kilometru, přičemž stavba bude z větší části prováděna otevřeným výkopem. Trasa potrubí vede hustou zástavbou města a z toho důvodu bude docházet k dočasným omezením v místě stavby“, sdělil Pavel Loskot, technicko-provozní náměstek Vodovody a kanalizace Hradec Králové.

Zhotovitel zahájí práce v březnu a stavební činnost se dotkne ulic Pod Zámečkem, Souběžná, Oldřichova, Svitavská a částečně i Mandysovy ulice a ul. Jana Masaryka. Pracovat se bude také podél Gočárova okruhu v úseku od Orlického mostu po nadjezd v Malšovické a pod Brněnskou ulicí. Současně dojde k přeložce kanalizace v délce 157 metrů v Oldřichově ulici. V příštím roce by investiční akce v hodnotě bezmála 136 milionů korun měla pokračovat bezvýkopovou sanací potrubí pod korytem řeky Orlice a v ulici Na Kotli. Výkopovým pracím bude od 1. března předcházet kácení stromů v ochranném pásmu vodovodního řadu, přičemž po dokončení stavební činnosti dojde k náhradní výsadbě stromů.

Vodovody a kanalizace Hradec Králové chystají také obnovu stávající kanalizační stoky a vodovodního řadu v Erbenově ulici, která potrvá od 1. března do konce srpna a přijde na více než 12 milionů korun. Součástí stavby bude i přepojení všech stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem a k uličním vpustím, během kterého budou přilehlé nemovitosti zásobovány vodou prostřednictvím provizorního vodovodu.

 

Aktuální informace:

https://www.vakhk.cz/Probihajici-stavby.html

Informace o plánovaných výlukách dodávek vody a aktuálních haváriích:

https://www.khp.cz/aktuality/aktualni-havarie/

https://www.khp.cz/aktuality/planovane-vyluky/

O plánovaných výlukách a haváriích mohou být obyvatelé zdarma informování pomocí služby SMS info. Stačí se zaregistrovat na zákaznické lince 841 11 12 13 nebo osobně na zákaznickém centru (Královéhradecká provozní, a.s. - Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové)

Pavel Loskot, technicko – provozní náměstek,

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

e-mail: pavel.loskot@vakhk.cz

tel.: 602 644 260

Otevírací doba zákaznického centra

pondělí

8 - 17
úterý 8 -14
středa 8 - 17
čtvrtek zavřeno
pátek 8 - 11
 
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky