Úvod O společnosti Etika, ekologie a bezpečnost

Etika, ekologie a bezpečnost

Etický kodex KHP

Etický kodex KHP

199,8 kB | PDF | Zobrazit | Stáhnout

Královéhradecká provozní, a.s. se řídí morálními a etickými standardy popsanými v dokumentu Etika, přesvědčení a odpovědnost. Dokument popisující standardy společnosti jako jsou profesionalita, loajalita, vztah k životnímu prostředí nebo jednání budující dobré jméno firmy.

Ekologický kodex KHP

Ekologický kodex KHP

351,0 kB | PDF | Zobrazit | Stáhnout

Společnost si je vědoma svého závazku k ochraně životního prostředí a aktivně k němu přispívá. Společnost zpracovala plán odpadového hospodářství, na provozech společnosti je zaveden tříděný sběr komunálního odpadu. Veškeré vyprodukované odpady jsou předávány oprávněným firmám, stejně tak je využíváno zpětného odběru některých odpadů. Naše společnost využívá jako alternativní zdroj energie vyprodukovaný bioplyn na ČOV Hradec Králové. Na dvou kogeneračních jednotkách vzniká spalováním bioplynu tepelná energie, která slouží k vytápění objektů ČOV, a elektrická energie, která částečně kryje spotřebu ČOV. Společnost provozuje dva střední zdroje znečišťování ovzduší a několik malých zdrojů. Pravidelná měření emisí ukazují, že vypouštěné emise jsou hluboko pod stanovenými limity.

Kodex bezpečnosti práce

Kodex bezpečnosti práce

344,6 kB | PDF | Zobrazit | Stáhnout

Stále větší pozornost je věnována bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců. Kodex bezpečnosti práce všem zaměstnancům zprostředkovává základní pravidla BOZP obsažená v Zákoníku práce a normách ISO.

Hodnoty skupiny Veolia Voda

Hodnoty skupiny Veolia Voda

279,6 kB | PDF | Zobrazit | Stáhnout

Společnost Královéhradecká provozní, a.s. se jako člen skupiny Veolia Voda hlásí k těmto základním hodnotám : Přístup k zákazníkovi, Inovace, Odpovědnost, Solidarita a Výkonnost.

Otevírací doba zákaznického centra

Od 22. 2. 2021 je zákaznické centrum Královéhradecké provozní, a.s. znovu otevřeno pro veřejnost.

pondělí 8h-17h
úterý 8h-14h
sředa 8h-17h
čtvrtek zavřeno
pátek 8h-11h
 
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

 

Nový Bydžov - kontakt

495 490 320

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky