Úvod O společnosti PODPORUJEME Střeva měst

Střeva měst

Střeva měst

27. duben 2012

Výstava představující kanály v kulturních a civilizačních souvislostech je umístěna v Muzeu východních Čech v Hradci Králové do 6.5.2012.

Výstava Střeva měst má za úkol rehabilitovat fenomén kanalizace a vrátit mu ztracený a opomíjený podíl na vzniku moderního velkoměsta. Cílem je ukázat podceňovanou roli triumfu inženýrství 19. století při utváření prostorové skladby měst v 19. a 20. století. Výstava prezentuje kanalizaci nejen v urbanistických, ale i v kulturně-historických souvislostech, doložených knihami z historického fondu NTK.

Těžištěm výstavy je prezentace nejvzácnější knihy o kanalizaci z historického fondu NTK Die Canalisation von Berlin od tvůrce urbanistické struktury německé metropole Jamese Hobrechta. Svá díla vystavují také další autoři, spjatí s tématem: Viktorie Rybáková (alias Diamant Popelka), Daniel Hrdý, Miroslav Urban, Jindřich Špicner, Viktor Karlík a Michal Cihlář. Podivuhodný podzemní systém nabízí nejen architektonické skvosty (např. klenební systémy), ale také literární, filmové a jiné spojitosti. Součástí výstavy je katalog, který přináší text o kanalizaci a dobové kanalizační literatuře z historického fondu Národní technické knihovny a rozšířenou verzi výtvarné složky výstavy.

Pořádá Národní technická knihovna a Muzeum východních Čech v Hradci Králové.

Výstavu zahájí MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradec Králové,
ve středu 4. 4. 2012 v 17.00 hodin.

Výstava je otevřena

od 5. dubna do 6. května 2012 denně mimo pondělí vždy od 9.00 do 17.00 hodin.

Výstava se koná za podpory společností:
Královéhradecká provozní, a.s.
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
VAK STAVBY, spol. s r. o. Hradec Králové

Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Omezení provozu

Zákaznické centra společnosti jsou až do odvolání uzavřena. Děkujeme za pochopení!

 

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

 

Nový Bydžov - kontakt

495 490 320

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky