Úvod Vše o vodě Slovníček pojmů Vyjádření k existenci sítí a možnosti napojení

Vyjádření k existenci sítí a možnosti napojení

23. září 2008

Provozní útvar poskytne na žádost zákazníka vyjádření k existenci vodovodní nebo kanalizační sítě a možnosti napojení. Tuto informaci poskytují pracovníci Oddělení technické dokumentace a GIS. Na území Provozu Západ, ve výjimečných případech, může toto vyjádření poskytnout přímo pověřený pracovník Provozu Západ.

Vyjádření by mělo obsahovat:

a) klauzuli, zda toto vyjádření je nebo není možné použít přímo k získání územního souhlasu (nejlépe na zadní straně vyjádření);

b) místo možného napojení na vodovodní nebo kanalizační síť;

c) požadavky na dokumentaci dle druhu a stavby a případně další organizační a technické pokyny a požadavky;

d) používané materiály dle standardů stanovených vlastníkem, pokud jsou ve společnosti vydány.

Žádat je možno

osobně, prostřednictvím pošty, případně elektronické pošty. Oddělení technické dokumentace a GIS poskytne na základě žadatele vyjádření k existenci vodovodní nebo kanalizační sítě.

Žadatel musí předložit výtisk katastrální mapy s vyznačením zájmového místa. Minimální náplní je vytištěná situace s průběhem sítí veřejného vodovodu nebo kanalizace. Ze situace musí být patrno, kdy byla vytištěna, jak dlouhou má platnost a k jakému účelu byla vydána.

Samotná situace slouží pouze jako prvotní podklad k tvorbě projektu a opatří se razítkem „Informativní zákres vodovodu a kanalizace v provozování Královéhradecké provozní, a.s. Toto není souhlas s napojením, ani vyjádření k projektové dokumentaci všech stupňů“.

 K tomuto dokumentu je možné podat ústně možnosti způsobu napojení, podle připravovaného investičního záměru (velikost nemovitosti, orientace vůči veřejným sítím, umístění jiných objektů v blízkosti zájmového místa, apod.).

V případě žádání o informace prostřednictvím pošty, případně elektronické pošty se vydává k situaci písemné stanovisko k možnosti napojení na vodárenské sítě. 

Pokud žadatel osobně žádá a časové podmínky to dovolí, je možné takovéto vyjádření vyhotovit na počkání. V ostatních případech se vyřizují žádosti postupně, tak jak přicházejí k vyřízení. Hotové vyjádření se doručení žadateli. Převzetí je možné osobně, případně prostřednictvím pošty. 

Potvrzená situace, případně prvotní stanovisko k tvorbě projektu je určeno pouze pro potřeby osazení plánované nemovitosti do terénu s vybudováním napojení na infrastrukturní sítě v místě nebo vyprojektování dodatečného připojení stávající nemovitosti na sítě.

Zákazník si zajistí zpracování projektové dokumentace přípojky u autorizované osoby, mající oprávnění k této činnosti.

Na základě dodané situace s průběhem sítí a umístěním napojované nemovitosti navrhne trasu přípojky. Trasa přípojky musí odpovídat platným technickým normám.

Projekt na návrh vodovodní přípojky

musí odpovídat ČSN 75 5411 - Vodovodní přípojky a ČSN 75 5401 – Navrhování vodovodního potrubí a Technickým Standardům veřejného vodovodu.

Projekt na návrh kanalizační přípojky

musí být vypracován dle ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky a Technických standardů veřejné kanalizace.

  • Při návrhu přípojek také musí být respektována ČSN 73 6005- Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
  • Projekt musí být opatřen razítkem autorizované osoby mající oprávnění k této činnosti.
  • V projektu musí být uvedeno k jakému řízení je předložený dokument určen.
  • Hotový projekt je nutné vždy poskytnout k vydání stanoviska pro územní nebo stavební řízení.

Otevírací doba zákaznického centra

pondělí

8 - 17
úterý 8 -14
sředa 8 - 17
čtvrtek zavřeno
pátek 8 - 11
 
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky