Úvod Vše o vodě Cena vodného a stočného

Cena vodného a stočného

Pohyblivá složka ceny (od 1.5.2020)

 

Cena bez DPH

Cena s 10% DPH

Vodné:

38,95 Kč/1m3

42,85 Kč/1m3

Stočné:

42,23 Kč/1m3

46,45 Kč/1m3

Celkem:
81,18Kč/1m3
89,30Kč/1m3

 

 

 

 

 

 

 

Celkové vodné a stočné se skládá z pevné složky vypočtené ze sazby pevné složky za příslušné období pro příslušnou kategorii odběru a pohyblivé složky vypočtené vynásobením odebraného množství a pohyblivé složky ceny.

Pevná složka ceny je stanovena podle kapacity vodoměru vyjádřené hodnotou trvalého průtoku podle normové hodnoty zařazením do zvolené kategorie podle následující tabulky (2020): 

Kategorie

Kapacita (m3/hod)

Normová hodnota průtoku Qn vodoměru (m3/hod)        podle normy ČSN ISO 4064-1

Normová hodnota průtoku Q3 vodoměru (m3/hod)          podle normy ČSN EN 14154-1+A1

sazba v Kč za rok

bez DPH

včetně DPH 10%

Dodávka pitné vody

Odvádění odpadních vod

Dodávka pitné vody

Odvádění odpadních vod

A

1,5

0

3,5

0

6,3

635

635

699

699

B

3,5

3,5

10

6,3

16

1304

1304

1434

1434

C

10

10

40

16

63

3184

3184

3502

3502

D

40

40

150

63

250

10347

10347

11382

11382

 

Podívejte se na detailní rozpis ceny za dodávky pitné vody a odvádění vod odpadních stanovenou na rok 2020.

Zajímá Vás Jak se tvoří cena ? , co znamená cena dvousložková a co je to vodné a stočné ? Odpovědi na všechny tyto otázky naleznete na našich webových stránkách. 

 

Oznámení o ceně za dodávky pitné a užiktové vody a za odvádění vod odpadních včetně kalkulace ceny jsou Vám také k dispozici. Prohlédnout si také můžete vyúčtování nákladů vodného a stočného v jednotlivých letech.

Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Omezení provozu

Od 12.10.2020 je pozastaven výběr hotovosti na našich pokladnách. Děkujeme za pochopení!

 

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

 

Nový Bydžov - kontakt

495 490 320

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky