Úvod Vše o vodě Cena vodného a stočného

Cena vodného a stočného

Pohyblivá složka ceny na rok 2023

 

Cena bez DPH

Cena s 10% DPH

Vodné:

48,73 Kč/1 m3

53,60 Kč/1 m3

Stočné:

54,37 Kč/1 m3

59,81 Kč/1 m3

Celkem:
103,10 Kč/1 m3
113,41 Kč/1 m3

Celkové vodné a stočné se skládá z pevné složky vypočtené ze sazby pevné složky za příslušné období pro příslušnou kategorii odběru a pohyblivé složky vypočtené vynásobením odebraného množství a pohyblivé složky ceny.

Pevná složka ceny je stanovena podle kapacity vodoměru vyjádřené hodnotou trvalého průtoku podle normové hodnoty zařazením do zvolené kategorie podle následující tabulky (2023): 

Pevné složky ceny pro vodné a stočné pro rok 2023
Kat. Kapacita
(m3/hod) 
Normová hodnota průtoku Qn vodoměru (m3/hod) podle normy ČSN ISO 4064-1 Normová hodnota průtoku Q3 vodoměru (m3/hod) podle normy ČSN EN 14154-1+A1 Sazba v Kč za rok
bez DPH včetně DPH 10%
Dodávka pitné vody Odvádění odpadních vod Dodávka pitné vody Odvádění odpadních vod
A 1,5 0 3,5 0 6,3 1 036 1 127 1 140 1 240
B 3,5 3,5 10 6,3 16 2 129 2 316 2 342 2 548
C 10 10 40 16 63 5 197 5 653 5 717 6 219
D 40 40 150 63 250 16 885 18 368 18 574 20 205

Podívejte se na detailní rozpis ceny za dodávky pitné vody a odvádění vod odpadních stanovenou na rok 2023.

Zajímá Vás Jak se tvoří cena?, co znamená cena dvousložková a co je to vodné a stočné? Odpovědi na všechny tyto otázky naleznete na našich webových stránkách. 

Oznámení o ceně za dodávky pitné a užiktové vody a za odvádění vod odpadních včetně kalkulace ceny jsou Vám také k dispozici. Prohlédnout si také můžete vyúčtování nákladů vodného a stočného v jednotlivých letech.

Otevírací doba zákaznického centra

pondělí

8 - 17
úterý 8 -14
středa 8 - 17
čtvrtek zavřeno
pátek 8 - 11
 
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky