Úvod Vše o vodě Cena vodného a stočného

Cena vodného a stočného

Pohyblivá složka ceny (2018)

 

Cena bez DPH

Cena s 15% DPH

Vodné:

39,25Kč/1m3

45,14Kč/1m3

Stočné:

40,77Kč/1m3

46,89Kč/1m3

Celkem:
80,02Kč/1m3
92,02Kč/1m3

 

 

 

 

 

 

 

Celkové vodné a stočné se skládá z pevné složky vypočtené ze sazby pevné složky za příslušné období pro příslušnou kategorii odběru a pohyblivé složky vypočtené vynásobením odebraného množství a pohyblivé složky ceny.

Pevná složka ceny je stanovena podle kapacity vodoměru vyjádřené hodnotou trvalého průtoku podle normové hodnoty zařazením do zvolené kategorie podle následující tabulky (2017): 

Kategorie

Kapacita (m3/hod)

Normová hodnota průtoku Qn vodoměru (m3/hod)        podle normy ČSN ISO 4064-1

Normová hodnota průtoku Q3 vodoměru (m3/hod)          podle normy ČSN EN 14154-1+A1

sazba v Kč za rok

bez DPH

včetně DPH 15%

Dodávka pitné vody

Odvádění odpadních vod

Dodávka pitné vody

Odvádění odpadních vod

A

1,5

0

3,5

0

6,3

498

498

573

573

B

3,5

3,5

10

6,3

16

1023

1023

1176

1176

C

10

10

40

16

63

2497

2497

2872

2872

D

40

40

150

63

250

8115

8115

9332

9332

 

Podívejte se na detailní rozpis ceny za dodávky pitné vody a odvádění vod odpadních stanovenou na rok 2018.

Zajímá Vás jak se tvoří cena, co znamená cena dvousložková a co je to vodné a stočné? Odpovědi na všechny tyto otázky naleznete na našich webových stránkách. 

 

Oznámení o ceně za dodávky pitné a užiktové vody a za odvádění vod odpadních včetně kalkulace ceny jsou Vám také k dispozici. Prohlédnout si také můžete vyúčtování nákladů vodného a stočného v jednotlivých letech.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

841 11 12 13

601 273 273

Nový Bydžov - kontakt

495 490 320

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky