Úvod Vše o vodě Slovníček pojmů Vyjádření k technické dokumentaci

Vyjádření k technické dokumentaci

23. září 2008

Provozní útvar poskytne na žádost zákazníka vyjádření k technické dokumentaci o napojení na vodovodní nebo kanalizační síť včetně technických požadavků na připojení na veřejnou vodovodní nebo kanalizační síť.

Vyjádření k technické dokumentaci je podkladem pro vydání územního souhlasu příslušného stavebního úřadu.

Platnost vyjádření je 1 rok.

Oddělení technické dokumentace a GIS poskytne na žádost zákazníka vyjádření k projektu k napojení na vodovodní nebo kanalizační síť, včetně dalších požadavků, které je nutné při stavbě přípojky respektovat.

 K vydání vyjádření pro územní řízení požadujeme předložit kompletní projekt přípojky.

Dokumentaci může žadatel donést osobně, případně poslat poštou.

Projekt vodovodní nebo kanalizační přípojky musí minimálně obsahovat:

  • technickou zprávu - situaci v měřítku 1:1000 (1:500, 1:250) se zakreslením všech přípojek i inženýrských sítí - půdorys domu s umístěním vodoměru
  • výkres vodoměrné šachty, (nelze-li vodoměrnou sestavu umístit do objektu )
  • u gravitační kanalizační přípojky je nutné doložit podélný profil přípojky.

Pracovník, který bude vyjádření vyhotovovat, si prostuduje vlastní projekt. Pokud nejsou dodané podklady dostatečné, požádá telefonicky, případně poštou o doplnění.

Ve vyjádření musí být uvedeno k jakému řízení se vztahuje.

Předání je zajištěno osobním převzetím, případně zpětným zasláním prostřednictví k pošty, na předem domluvenou adresu. Možné je i osobní předání žadateli, pokud o to v žádosti o vyjádření bylo požádáno.

Předání  vyjádření potvrdí žadatel podpisem na kopii, která je u nás archivována. Při osobním převzetí vyjádření potvrdí na papírovou kopii datem a podpisem přebírající vyjádření. 

Otevírací doba zákaznického centra

pondělí

8 - 17
úterý 8 -14
sředa 8 - 17
čtvrtek zavřeno
pátek 8 - 11
 
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky