Úvod Vše o vodě Kvalita vody Vlastnosti vody

Vlastnosti vody

Chlor ve vodě aneb hygienické zabezpečení pitné vody

Pro zajištění zdravotní nezávadnosti pitné vody je třeba provádět její dezinfekci.

K tomuto účelu se používá plynný chlor nebo chlornan sodný. Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, určuje povolenou koncentraci volného chloru do 0,3 mg/l vody. V pitné vodě dodávané našimi vodovody se koncentrace volného chloru pohybuje v rozmezí 0,05-0,25 mg/l.

Přítomnost tzv. “zbytkového chloru” v pitné vodě zamezuje rozšíření choroboplodných mikroorganismů, především bakterií, ve vodovodním potrubí. Chlor je do pitné vody přidáván jako desinfekční činidlo pro zajištění její zdravotní nezávadnosti. Koncentrace chloru v pitné vodě je velmi nízká, pochopitelně zdraví neškodná, zcela v souladu s požadavky hygienické služby.

Chlor se ve vodě slučuje s neodstranitelnými zbytky organických látek, což může způsobit vznik více či méně příjemné chuti, a to podle druhu a koncentrace těchto látek.

Příchuť chloru je možné potlačit naplněním otevřené karafy vodou, kterou před vypitím necháme odstát při pokojové teplotě.

Zákal dodávané vody

Důležitým ukazatelem kvality pitné vody je rovněž obsah železa a manganu. Obsah těchto prvků ve vodě dodávané všemi vodovody provozovanými naší společností nepřekračuje limity stanovené uvedenou vyhláškou (0,2 a 0,05 mg/l). Tyto prvky se však při její dopravě ke spotřebiteli vylučují a usazují na stěnách potrubí. Při změně hydraulických poměrů v síti (například při poruše vodovodního potrubí) může dojít k rozvíření sedimentů v potrubí a k následné dodávce zakalené vody.

Zakalená voda není přímo zdraví škodlivá, je však negativně ovlivněna z hlediska barvy a chuti.

Pokud k takové situaci, i přes veškerou snahu našich zaměstnanců o eliminaci těchto stavů, dojde, kontaktujte nás prosím.

 

Vyjádření zástupce Krajské hygienické stanice Hradec Králové k zákalům vody

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

841 11 12 13

601 273 273

Nový Bydžov - kontakt

495 490 320

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky