Úvod Vše o vodě Odpadní voda Drtiče kuchyňských odpadků

Drtiče kuchyňských odpadků

Domácí kuchyňské drtiče odpadků jsou zařízení na likvidaci kuchyňského a potravinářského odpadu vznikajícího při přípravě jídel včetně zbytků těchto jídel. Pozor! Kuchyňský odpad není běžnou součástí odpadních vod použitých v obytných nebo jiných stavbách.

 

Kanalizace slouží výhradně pro odvádění odpadních vod a je nepřípustné, aby do tohoto systému byly odváděny odpady, např. rozmělněný kuchyňský odpad. Tyto odpady podléhají režimu zákona 185/2001 Sb. o odpadech a dle vyhlášky č.381/2001 Sb. je kompostovatelný kuchyňský odpad zařazen do kategorie komunálního odpadu a je veden jako biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven“. Jedná se tedy o odpad a jako s takovým s ním musí být nakládáno.

Podmínky pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace stanovuje Kanalizační řád obce nebo města, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny jakostní limity odpadních vod. Obsah nerozpuštěných látek je zpravidla limitován koncentrací 500mg/l. Při instalaci drtiče kuchyňského odpadu s následným vypouštěním zdrtků do veřejné kanalizace odpadní vody výrazně překračuje limit obsahu nerozpuštěných látek. Překračování limitů kanalizačního řádu je hodnoceno provozovatelem kanalizace jako neoprávněné vypouštění odpadních vod a je v rozporu s uzavřenou smlouvou o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod a odběratel se vystavuje sankcím.

Přítomnost potravinového odpadu a zbytků jídel v kanalizaci je v neposlední řadě obrovským a zejména snadným zdrojem potravy pro hlodavce.

Používání drtičů je možné, vnitřní kanalizace z objektu však musí být připojena na kanalizaci pro veřejnou potřebu přes odlučovací zařízení, na kterém se zachytí odpady, které do sítě nepatří. Zachycené látky se pak zpracovávají jako odpady dle jejich typu.

Otevírací doba zákaznického centra

pondělí

8 - 17
úterý 8 -14
středa 8 - 17
čtvrtek zavřeno
pátek 8 - 11
 
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky