Úvod Voda hrou Zajímavosti z historie Císař a pražská kanalizace

Císař a pražská kanalizace

Jeho Milost císař František Josef I. navštívil na počátku 20. století Královské hlavní město Prahu celkem dvakrát. Bylo to v roce 1901 a 1907.

Shlédl nejsložitější stavbu, a to kanalizační tunel pod Letnou. Prohlídka tohoto díla se konala dne 13. června 1901. Císař spolu
s pražským primátorem JUDr. Vladimírem Srbem byl v 15 hodin uvítán předsedou „dozorčí komise kanalizační“ panem Karlem Vlčkem. Císař se svým doprovodem vstoupil do k tomu účelu postaveného provizorního domku nad jižním vchodem do tunelu. Ten byl vyzdoben květinami, koberci a bustou císaře. Zde prokázal již jednasedmdesátiletý stařec mimořádný smysl pro humor, když zasalutoval vlastní bustě. Prohlédl si v domku vystavené plány a fotografie dokumentující výstavbu pražské stokové sítě a vyslechl odborný výklad stavebního rady ing. Emanuela Heinemanna. Poté sestoupil až k portálu tunelu, který se nacházel patnáct metrů pod povrchem vozovky a tři metry pode dnem Vltavy. Zde se pochvalně vyjádřil o technickém řešení napojení shybky pod Vltavou s malostranským sběračem, obdivoval rozměry stavby „a provedení její krásným nazval“. Na závěr exkurze byla do tunelu puštěna z Vltavy proplachovací voda. Jak píší tehdejší noviny
„…hnala se voda za mohutného hukotu tak prudce, že Jeho Milost vyslovila obdiv nad její vehemencí…“. Po prohlídce císař k přítomným spokojeně prohlásil obligátní: „Velmi pěkné! Velmi hezké jest to! Těší mne, že jsem to mohl viděti.

Zlí jazykové však tvrdí, že pražská politická reprezentace uspořádala toto „divadlo“ nejen pro získání politických preferencí, ale i pro usnadnění získání finančních úvěrů na další pokračování výstavby pražské kanalizace.

Dne 29. března 1907 poslal stavební rada Ing. Emanuel Heinemann všem dodavatelům stavební prací seznam ulic, které mají být do 10. dubna uvedeny do původního stavu s tím, že „veškerý náklad finanční budiž poukázán kanceláři kanalizační cestou konferenční.“ Dne 11. dubna 1907 vyzvalo Presidium královského hlavního města Prahy „veškeré pány, kteří byli ustanoveni za pořadatele špalíru k uvítání Jeho Veličenstva ke společné poradě a k vydání bílých rukavic a nových kravat.“

Návštěva císaře Františka Josefa I. byla jistě úspěšná. Byla „dekorována“ i čerstvě dostavěná čistírna odpadních vod v Praze - Bubenči, protože císař plánoval i projížďku parníkem Marie Valerie po Vltavě až do plavebního kanálu v Podbabě. Veškerou výzdobu zajišťoval Okrašlovací odbor královského hlavního města Prahy.

Vánoční otevírací doba 2022:       recepce a pokladna

Vážení zákazníci,

dovolujeme si vás upozornit na změnu provozní doby v období vánočních a novoročních svátků:

 

RECEPCE a POKLADNA:

23.12. 7.00 – 11.00
27.12. 7.00 – 15.00
28.12. 7.00 – 15.00
29.12. 7.00 – 15.00
30.12. 7.00 – 11.00

ZÁKAZNICKÝ ÚTVAR:

23.12. 8.00 – 11.00
27.12. 8.00 – 14.00
28.12. 8.00 – 15.00
29.12. zavřeno
30.12. 8.00 – 11.00
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky