Úvod Voda hrou Zajímavosti z historie Čištění kanalizace

Čištění kanalizace

Parní čerpací stroj (viz historické foto) byl používán na čištění studní a kanalizačních vpustí, či pro jakékoliv další odčerpávání čisté či splaškové vody. Sloužil jak studnařům, tak čističům kanalizace. V pozdější době, od 30. let 20. století, se používalo obdobné techniky hnané spalovacím motorem. Poslední studnař Antonín Neveršil ukončil pracovní poměr v Pražských vodárnách 8. června 1984, a tím také zanikla profese studnaře.

Čističi kanalizace mají své následovníky, ale technika při čištění je na počátku 21. století naprosto odlišná. Čističi kanalizačních zařízení pracují v ucpávkové službě, která má na starosti kanalizační přípojky ve městech, ale i v provozech sítí. Kanalizační střediska v provozech se zabývají čištěním, revizí a prováděním oprav na hlavních kanalizačních řadech a sběračích.

Ucpávková služba vedle odstraňování ucpávek na kanalizačních přípojkách zajišťuje také vývoz jímek a tukových lapolů a další činnosti. Při své práci využívá vůz, ve kterém je např. hydraulické čerpadlo či agregát. K agregátu lze napojit vrtací zařízení, které se využívá při zřizování nových přípojných míst. K odstraňování ucpávek slouží kombinovaný vůz, který má tlakovou vodu i sání. Na provozech využívají čističi kanalizačních zařízení recyklační a proplachovací vůz, který má větší výkonnost. Má vakuové vodokružné čerpadlo se sacím výkonem 3000 m3 za hodinu. Saje z hloubky až 18 metrů, což dříve nešlo dělat jinak než ruční náročnou prací. Vůz je vybaven 180 metrů dlouhou vysokotlakou hadicí a navíc pomocí výložníku lze pracovní plošinu vysunout až o 2 metry, takže umožňuje pracovat i na méně přístupných místech.

 

Z historie - vývoj kanalizace

Většina měst starověkého Řecka a Říma byla vybavena poměrně dokonalou sítí stok, svádějící odpadní vodu do nejbližšího toku. K udržování stok byl již tehdy zřízen zvláštní úřad, nazvaný Dozorci nad řečištěm a břehy Tiberu a nad městskými stokami.

Ve srovnání s antickými městy byla středověká Evropa zoufale špinavá a nezdravá se všemi důsledky pro veřejnou hygienu. Známé morové rány byly většinou epidemiemi tyfu, cholery či úplavice. Hromady odpadů a zvířecích výkalů na ulicích středověkých sídel byly splachovány deštěm a zasakovaly do studní, ze kterých se pak nákaza šířila dál. Odvodnění se obvykle týkalo jen některých měšťanských domů nebo církevních areálů a odpadní voda byla vedena nejkratší cestou do toku, případně do příkopů. Česká města nebyla výjimkou. Počátkem 20. století již většina evropských měst měla svůj stokový systém. 

Otevírací doba zákaznického centra

pondělí

8 - 17
úterý 8 -14
sředa 8 - 17
čtvrtek zavřeno
pátek 8 - 11
 
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky