Úvod Zákazníci Měření spotřeby a odečty Odečty vodoměrů

Odečty vodoměrů

Zařazení do odečtového okrsku, stanovení periody odečítání, včetně jejich změn, je plně v kompetenci provozovatele. Ke změnám dochází při potřebě úpravy odečtových tras.

Odečtový okrsek je zpravidla souvislá trasa, která se odečítá v jednom odečtovém období. Každý okrsek má stanovený měsíc vyúčtování, tj. měsíc, kdy se provádí roční vyúčtování záloh. Odečítání vodoměrů a následná fakturace jsou prováděny po odečtových okrscích ve stanovených cyklech. V současné době je nejčastější roční odečet s využitím záloh, kromě velkoodběratelů, kde zůstanou odečty maximálně v měsíční periodě. Paušálně stanovené částky jsou v současné době fakturovány obvykle k poslednímu dni zúčtovacího období.

Vzhledem k počtu zákazníků lze vystavovat faktury ke zvolenému datu jen výjimečně (např. při ukončení odběru). Účastnící zálohového systému je dostávají dokonce pouze jednou ročně. Odečty při změně ceny (typicky k 31.12.) není nutno provádět. Odečtené množství při dalším odečtu bude automaticky (v poměru počtu dnů) rozpočítáno a vyfakturováno částečně za starou a částečně za novou cenu. Pokud nám zašlete samoodečty k příslušnému datu do 15-ti dnů, budou po kontrole uvedeny na vyúčtovací faktuře.


Období vyúčtování je informativní údaj pro odběratele, má orientační charakter a určuje, mimo jiné, také termíny plateb u čtvrtletních záloh.

Stanovuje ho, v souladu s odečtovými trasami, dodavatel. (Z toho důvodu jej není možné měnit na žádost odběratele.)
V měsíci vyúčtování je plánován řádný odečet, vystavení faktury, vyúčtování záloh a vystavení plánu záloh na následující období. Z technických důvodů může dojít k řádnému odečtu i v termínu mimo měsíc vyúčtování, obvykle však k větší odchylce, než jeden týden, nedochází.

Mimořádný odečet je dodavatel oprávněn provést kdykoliv.
Pro odběratele, kteří se nezdržují na odběrném místě, doporučujeme, aby do 15 dne měsíce vyúčtování nahlásili stav vodoměru, nebo se dohodli na termínu odečtu. Není pak nutné posílat výzvy a domáhat se odečtu administrativní cestou. K nahlášení odečtu je možné použít širokou škálu možností (např. dopis, telefon, e-mail, zákaznický internet, osobní nahlášení aj.)
Připomínáme, že nejpozději jednou za tři roky, je nutný fyzický odečet vodoměru pracovníkem dodavatele.

Otevírací doba zákaznického centra

pondělí

8 - 17
úterý 8 -14
středa 8 - 17
čtvrtek zavřeno
pátek 8 - 11
 
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky