Úvod Zákazníci Fakturace a ceny Náhrada škody

Náhrada škody

Postup při žádosti o náhradu škody

 

V případě, že Vám vznikne škoda vinou naší společnosti jako například:

 • zničení nebo poškození prádla vinou zákalu vody
 • zničení  věcí v důsledku zaplavení vodou nebo splašky
 • poškození  pozemků nebo porostů vodou při havárii vodovodu

doporučujeme postupovat následujícím způsobem:

 1. Zaznamenejte si datum a čas vzniku škody
 2. Rozsah škody zdokumentujte (nejlépe fotograficky, případně si udělejte soupis poškozeného majetku)
 3. Neprodleně kontaktujte naši společnost
 • emailem na adrese: info@khp.cz
 • telefonicky na čísle 841 11 12 13; 601 273 273
 • osobně na adrese: Víta Nejedlého 893, Hradec Králové
 • písemně na téže adrese
Žádost o náhradu škody musí obsahovat následující náležitosti:
 • Údaje o poškozeném (jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum narození)
 • Kontaktní údaje ( telefon, e-mail, adresa)
 • Čas vzniku škody (datum,čas)
 • Místo vzniku škody (adresa, případně byt, patro apod)
 • Příčina vzniku a popis škody
 • Rozsah škody  (co bylo poškozeno nebo zničeno)
 • Kde jsou uloženy poškozené věci, případně kde je uložena fotodokumentace škody
 • Jak bude doložena výše škody (fakturou nebo rozpočtem pojišťovny na základě seznamu poškozených věcí)
 • Jak má být vyplacena náhrada škody (na účet, hotově, složenkou)
 • Informaci, zda zároveň uplatňujete náhradu škody u jiné pojišťovny a u které

Pomůckou Vám může být tento formulář.

Naše společnost řeší škodu ve spolupráci s pojišťovnou a především na vyjádření pojišťovny závisí, zda bude náhrady škody přiznána. K zamítnutí nároku dochází zpravidla v případech, kdy není prokázáno, že škoda vznikla vinou provozovatele (například jestliže škoda vznikla závadou na vnitřních rozvodech odběratele) nebo jestliže není doložena požadovaná výše škody.  Těžko prokazatelné jsou také škody na spotřebičích vzniklé z důvodu usazenin nebo zanesení vodním kamenem.

Podle zákona také společnost neodpovídá za škody a ušlý zisk vzniklé nedostatkem tlaku vody při omezeném zásobování vodou pro poruchu na vodovodu, při přerušení dodávky elektrické energie, při nedostatku vody, nebo z důvodu, pro který je vlastník nebo provozovatel oprávněn dodávku vody omezit nebo přerušit (v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu či kanalizace, při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku, při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací a  pokud důvod přerušení dodávky vody je na straně odběratele).  V těchto případech není možné škodu po společnosti vymáhat.

Otevírací doba zákaznického centra

pondělí

8 - 17
úterý 8 -14
středa 8 - 17
čtvrtek zavřeno
pátek 8 - 11
 
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky