Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva Informace ke smlouvě

Informace ke smlouvě

Povinnost uzavřít smlouvu ukládá zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem.

Závazky vzniklé z této smlouvy přecházejí na právního nástupce vlastníka vodovodu nebo kanalizace a na právního nástupce provozovatele.

Z toho vyplývá, že vlastník (provozovatel) je povinen uzavřít smlouvu pouze s odběratelem, a to v případě, že odběratel splní všechny požadavky které jsou stanoveny technickými, nebo právními předpisy a smlouvou na dodávku vody a odvádění odpadních vod.

Pro účely smlouvy je nutné uvést osobní údaje. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na našich webových stránkách.

Náležitosti smlouvy jsou stanoveny v rámci prováděcí vyhlášky č.428/2001 Sb. v platném znění.

Platné znění zákona č.274/2001 Sb. upřesňuje celou řadu přestupků v souvislosti s dodávkou o odváděním odpadních vod. Přestupky řeší místně příslušný úřad.

Otevírací doba zákaznického centra

pondělí

8 - 17
úterý 8 -14
středa 8 - 17
čtvrtek zavřeno
pátek 8 - 11
 
Vyjadřovací služba

Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.

Důležité kontaky

Zákaznické linky:

601 273 273

841 11 12 13

Napište nám

Hlášení odečtů: formulář

Rezervace schůzky